KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 lutego, 2024   I   06:26:03 PM EST   I   Gabrieli, Liwii, Leonarda
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Studia w USA z wizą studencką F-1: Amerykańskie wyższe uczelnie ( college, university, institute..)

19 czerwca, 2017

Zapraszamy na studia w USA. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje przeszło 4,500 szkół wyższych - od szkół pomaturalnych typu community college, po ogromne uniwersytety stanowe. Każda uczelnia, a często nawet poszczególne wydziały w ramach jednej uczelni, mają własny system kształcenia. Dlatego aktualne informacje na temat przyjęć na studia najlepiej uzyskać bezpośrednio w wybranych uczelniach.

College, uniwersytet czy instytut?
Każda z tych instytucji przyznaje stopnie naukowe, a uczelnie o nazwie college i institute w niczym nie ustępują uniwersytetom. Zasadniczo college’e są mniejsze i zwykle oferują studia pierwszego stopnia, chodź bywają college’e prowadzące również studia II stopnia. Uniwersytety prowadzą zazwyczaj studia licencjackie (undergraduate), magisterskie i doktoranckie (graduate). Instytuty zwykle specjalizują się w programach studiów w kilku ściśle powiązanych obszarach tematycznych: Institute of Technology, Fashion Institute, Art Institute itp.

W ramach każdej uczelni funkcjonują szkoły (schools/colleges), które są odpowiednikiem wydziałów na polskich uczelniach np. School of Law, School of Business.

Uniwersytety stanowe
Uniwersytety stanowe to zwykle ogromne uczelnie, współfinansowane przez jednostki stanowe, które są także ich organami założycielskimi np. Michigan State University, State University of New York. Niektóre uniwersytety stanowe mają w swoich nazwach przymiotniki precyzujące region, w który się znajdują (np. „wschodni” czy „południowy”) np. Western Washington University.

Uniwersytety prywatne
Uczelnie prywatne utrzymują się z darowizn, dotacji, czesnego i subwencji na badania naukowe. Opłaty za studia pobierane przez uniwersytety prywatne są wyższe od czesnego na uniwersytetach stanowych, jednak uczelnie prywatne przyznają więcej stypendiów studentom zagranicznym. Szkoły niekoedukacyjne oraz te prowadzone przez stowarzyszenia o charakterze religijnym są zawsze prywatne.

Studia pierwszego stopnia (undergraduate)
Community i Junior Colleges - prowadzą głównie dwuletnie studia pomaturalne: docelowe (terminal) - wprowadzające na rynek pracy oraz akademickie (academic) przygotowujące studentów do przejścia na uczelnię o czteroletnim programie studiów. Absolwenci zwykle otrzymują stopień Associate in Arts (A.A.) bądź Associate in Sciences (A.S.).

Liberal Arts Colleges, Liberal Arts Universities - oferują ogólne wykształcenie uniwersyteckie, obejmujące nauki przyrodnicze, społeczne i studia humanistyczne. Edukacja w niezależnym college’u typu liberal arts może być równie prestiżowa jak studiowanie w college’u będącym częścią uniwersytetu.

Nauczanie sztuk pięknych i muzyki często odbywa się na uczelniach typu liberal arts, warto jednak wiedzieć, że ma też miejsce w specjalistycznych akademiach, szkołach i konserwatoriach.

Uzyskanie stopnia bachelor’s degree wymaga czteroletnich studiów pierwszego stopnia (undergraduate) z dziedziny nauk humanistycznych (liberal arts, stopień B.A.) lub nauk ścisłych (science, stopień B.S.).

Do uzyskania stopni B.A. i B.S. wymaganych jest z reguły 120 punktów zwanych kredytami (credits) zdobytych podczas 4 lat nauki. Uczelnie amerykańskie nie zawsze uznają trzyletnie studia licencjackie uzyskane w uczelniach polskich i europejskich jako ekwiwalent czteroletnich studiów na poziomie undergraduate w USA.

 • Przedmioty podstawowe, czasem określane mianem core courses są obowiązkowe dla wszystkich studentów, a ich zaliczenie następuje podczas pierwszych dwóch lat nauki. Pozwalają uzyskać około 1/3 wszystkich punktów wymaganych do ukończenia studiów i obejmują m.in. język angielski, języki obce, nauki przyrodnicze, nauki społeczne i matematykę.
 • Specjalistyczne przedmioty związane z wybranym kierunkiem studiów określa się terminem major courses i studiuje się je przez ostatnie dwa lata studiów.
 • Przedmioty dodatkowe (elective courses) można dobierać dowolnie w zależności od preferencji i zainteresowań.

Studia drugiego stopnia (graduate)
Studia drugiego stopnia dają możliwość studiowania po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i pozwalają na uzyskanie tytułu master’s (magister) oraz Ph.D. (doktor). Do dopuszczenia na studia II stopnia niezbędny jest tytuł bachelor’s degree lub jego ekwiwalent nadany w innym kraju.

Studia na poziomie magisterskim, w tym M.A., M.S. i M.B.A., trwają od roku do trzech lat. Studia doktoranckie trwają od czterech do siedmiu lat po ukończeniu studiów na poziomie undergraduate, a w przypadku absolwentów studiów magisterskich - od dwóch do czterech lat. Wiele szkół nie wymaga stopnia magistra do aplikowania na studia doktoranckie. Większość przyznanych stopni doktorskich określa się mianem „doktoratu z filozofii” czyli Ph.D. (Doctor of Philosophy).

Od studentów ubiegających się o doktorat, uniwersytet zazwyczaj wymaga:

 • uzyskania odpowiedniej liczby kredytów z ściśle określonej listy przedmiotów,
 • średniej ocen na poziomie B,
 • zdania egzaminów z wymaganych przedmiotów,
 • egzaminu z co najmniej jednego języka obcego,
 • napisania i obronienia pracy stanowiącej wynik własnych badań,
 • zdania ustnego egzaminu.

Studia prawnicze i medyczne są w Stanach Zjednoczonych studiami drugiego stopnia tzn. można aplikować na nie dopiero po ukończeniu studiów na poziomie undergraduate i zaliczeniu odpowiednich egzaminów.

Tu można pobrać Informator: STUDIA W USA >>>

Materiały dla www.Poland.us przygotowane przy współpracy z:

 • Portal: www.EducationUSA.pl
 • Centrum EducationUSA przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta:
  www.fulbright.edu.pl, e-mail: edukacja@fulbright.edu.pl

 • Polonijną Książką POLISH PAGES: www.PolishPages.us

\"\"