KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 24 lutego, 2024   I   12:01:14 PM EST   I   Boguty, Bogusza, Macieja
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Odszkodowanie za wypadek w Nowym Jorku

16 czerwca, 2018

Sprawy o odszkodowanie za obrażenia powstałe w wyniku wypadku samochodowego zazwyczaj mają wystarczającą ilość dowodów, by wnieść wniosek o rozpatrzenie sprawy w trybie doraźnym i otrzymać na to zgodę. W stanie Nowy Jork wniosek o rozpatrzenie sprawy w trybie doraźnym wnosi do sądu prośbę o podjęcie decyzji, czy zgodnie z prawem strona powinna wygrać sprawę częściowo czy też w całości. Zamiast czekać na proces i narażać się na, to że jury wyda decyzję niezgodną z naszymi oczekiwaniami, sąd może zadecydować o naszej wygranej. Wniosek o rozpatrzenie sprawy w trybie doraźnym powinien zostać złożony przez doświadczonego prawnika, który rozumie jego istotę i wie, w jaki sposób powinno się przedstawić fakty i argumenty, by wygrać odszkodowanie przed procesem.

Jeżeli w wyniku wypadku zostaje uszkodzony tył samochodu, sąd może zadecydować, że zgodnie z prawem kierowca samochodu, który uderzył od tyłu ponosi winę, ponieważ nie utrzymywał bezpiecznej odległości, nie zastosował właściwego hamowania i nie zachował wymaganej ostrożności. W takim wypadku, w momencie zastosowania trybu doraźnego, sąd wydaje wyrok i kwestią pozostaje ustalenie, czy osoba poszkodowana odniosła “poważne obrażenia” tak jak określa to prawo i jaką sumę powinna otrzymać w ramach odszkodowania. Dodatkowo, skarżący ma prawo do dziewięciu procent odsetek od sumy odszkodowania, naliczanych od daty wyroku nakazującego do dnia orzeczenia wyroku przez ławę przysięgłych aż do momentu wypłacenia całości odszkodowania.

Wnioski o zastosowanie trybu doraźnego często składa się w przypadku spraw o wypadki na budowie, zwłaszcza w sprawach dotyczących wypadków związanych z dużymi wysokościami. Składa się je zazwyczaj po złożeniu zeznań przez strony. Na przykład, jeśli pracownik na budowie spadł z rusztowania, a pracodawca nie wyposażył go w szelki bezpieczeństwa, sąd może zadecydować, że zgodnie z prawem pozwany właściciel budynku i generalny wykonawca nie dostarczyli pracownikom odpowiednich urządzeń zabezpieczających, do czego są zobowiązani zgodnie z prawem pracy stanu Nowy Jork, sekcja 240. W chwili otrzymania decyzji o trybie doraźnym w sprawie o wypadek na budowie pozostaje ustalenie wysokości odszkodowania przyznanego przez ławę przysięgłych. Warto powtórzyć, że odsetki będą narastać w wysokości dziewięciu procent od dnia wyroku do dnia orzeczenia i będzie to kontynuowane do dnia wypłacenia odszkodowania.

W firmie BBNR składamy i wygrywamy takie wnioski od wielu lat. Nasza wiedza pozwala nam ocenić właściwie, kiedy takie wnioski powinny być złożone i jakie dowody należy przedłożyć, aby je wygrać. Chociaż nie zawsze mamy gwarancję, bo każda sprawa jest inna, poszkodowany będzie czuć się pewniej wiedząc, że jego sprawa jest prowadzona przez doświadczonych pracowników kancelarii zajmującej się szkodami niemajątkowymi, która ma udokumentowaną historię wygrywania takich wniosków. Niektóre z orzeczeń sądowych, które zdobyliśmy dla naszych klientów, są publikowane na naszej stronie internetowej.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich znajomych doznał obrażeń w wypadku, prosimy skontaktować się z naszą firmą. Jesteśmy kancelarią, której możesz zaufać. Mówimy po polsku, zadzwoń i proś Justynę

A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y