KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 30 maja, 2024   I   12:05:29 PM EST   I   Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Dr Małgorzata Mazurek- profesor nowej Katedry Polskiej na Columbia University, NY

11 kwietnia, 2014

W Nowym Jorku rozpoczyna działalność Katedra Polska na Uniwersytecie Columbia.

Polska badaczka będzie kierować Katedrą od 1 lipca br., a już we wrześniu tego roku pierwsi studenci rozpoczną zajęcia w ramach nowego kierunku na nowojorskiej uczelni. Ustanowienie Katedry było możliwe dzięki zebraniu funduszu żelaznego w wysokości ponad 3 mln dolarów. Zbieranie funduszu zakończyło się w 2009 roku, w wyniku akcji prowadzonej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Obecna wartość kapitału żelaznego Katedry Polskiej to 4.5 mln dolarów.

Katedra Polska na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku została utworzona dzięki darowiznom polskich oraz polonijnych firm, instytucji i organizacji, a także hojności anonimowych i indywidualnych darczyńców. Katedra będzie prowadzić badania i zajęcia dydaktyczne z zakresu historii Polski, a także nauk społecznych, politycznych i humanistycznych dotyczących Polski oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przyznawać stopnie naukowe magistra i doktora. Jej program jest adresowany do studentów z całego świata.

Dr Małgorzata Mazurek otrzymała propozycję kierowania Katedrą Polską w wyniku międzynarodowego konkursu przeprowadzonego przez Uniwersytet Columbia. Był to kolejny etap tworzenia Katedry, możliwy do przeprowadzenia po zgromadzeniu minimalnej kwoty kapitału żelaznego (3 mln dolarów).

DONATORZY KATEDRY POLSKIEJ NA UC

 • Giełda Papierów Wartościowych,
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 • ENEA S.A.,
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
 • Bogdan Fiszer Silesia Capital Fund,
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego,
 • Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa w Nowym Jorku,
 • Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA,
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

oraz anonimowi i indywidualni darczyńcy.

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY TWORZENIA KATEDRY POLSKIEJ NA UNIWERSYTECIE COLUMBIA W NOWYM JORKU

 • 1995 - Pierwsze rozmowy pomiędzy Fundacją Kościuszkowską a Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP) o potrzebie wsparcia katedr polonistycznych w związku z ich coraz gorszą sytuacją finansową na uniwersytetach amerykańskich.
 • 2003 - Fundacja Kościuszkowska proponuje Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, by ta wsparła finansowo utworzenie Katedry Polskiej na Wydziale Spraw Publicznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Columbia (Polish Chair at CU).
 • 2005 – FNP podpisuje umowę z CU i wpłatą 250 tys. USD inicjuje budowę funduszu żelaznego. Początkowo założeniem projektu było pozyskanie znacznej części dotacji wśród Polonii i polsko-amerykańskiego biznesu. Okazało się jednak, że tą drogą funduszu żelaznego na CU zapewnić się nie uda (do listopada 2007 r. zdołano uzbierać jedynie niewiele ponad 700 tys. USD).
 • Wiosna 2007 – FNP inicjuje akcję medialną promującą ideę Polish Studies Abroad, a w październiku 2007 r. organizuje na ten temat konferencję z udziałem przedstawicieli władz RP i mediów (konferencja odbyła się w Belwederze pod patronatem Marszałka Sejmu). Dzięki zainteresowaniu mediów i włączeniu się do projektu w listopadzie 2007 r. Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, rozpoczęto w Polsce intensywną akcję pozyskiwania środków na fundusz żelazny. Od tej chwili projekt prowadzili wspólnie FNP, Konsulat Generalny w Nowym Jorku oraz Uniwersytet Columbia (reprezentował ją prof. John Micgiel).
 • Grudzień 2007 - maj 2008 – akcja medialna organizowana w Polsce przez Konsulat przy współpracy FNP i MSZ, której efektem były 103 spotkania z potencjalnymi donatorami oraz 35 doniesień medialnych. Pozyskano deklaracje wielu firm krajowych o przeznaczeniu donacji na utworzenie minimalnego kapitału żelaznego niezbędnego do utworzenia Katedry (w wys. 3 mln USD).
 • Czerwiec 2008 – luty 2009 r. – przygotowanie aspektów techniczno–prawnych projektu (sporządzanie umów, przygotowanie przelewu kwot).
 • Styczeń 2009 – konferencja prasowa zorganizowana przez FNP z okazji zebrania środków na utworzenie kapitału żelaznego, z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Skarbu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki, przedstawicieli ambasady USA, środowisk uniwersyteckich i mediów.
 • Marzec 2009 r. – przekazanie zgromadzonych środków Uniwersytetowi Columbia za pośrednictwem Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego (FERK) przy warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • Jesień 2009 – formalne utworzenie na Uniwersytecie Columbia kapitału żelaznego dla Katedry Polskiej.
 • Grudzień 2009 – Columbia ogłasza pierwszy konkurs na stanowisko Profesora w Katedrze Polskiej, w zakresie nauk społecznych.
 • Wiosna 2011 – W związku z nierozstrzygnięciem pierwszego konkursu, Columbia ogłasza drugi konkurs, tym razem w zakresie historii.
 • 2011/2012 – Propozycję objęcia Katedry otrzymuje dr Natalia Nowakowska, Brytyjka polskiego pochodzenia, pracująca na Uniwersytecie w Oksfordzie. Po negocjacjach z CU i z powodów rodzinnych dr Nowakowska zrezygnowała z objęcia Katedry Polskiej.
 • Lipiec 2013 – Wznowienie konkursu i przyjmowanie wniosków nowych kandydatów na stanowisko profesora w Katedrze Polskiej.
 • Jesień/ zima 2013 – Rozmowy z zaproszonymi kandydatami.
 • Kwiecień 2014 – Dr Małgorzata Mazurek, absolwentka UW i stypendystka FNP wygrywa międzynarodowy konkurs na stanowisko Profesora Katedry Polskiej.
 • Lipiec 2014 – Dr Mazurek rozpocznie kierowanie Katedrą.
 • Wrzesień 2014 – uruchomienie zajęć w Katedrze Polskiej UC.

Dr Małgorzata Mazurek od 2012 r. odbywa staż podoktorski na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Columbia. Wcześniej pracowała w Centrum Badań nad Historią Najnowszą w Poczdamie oraz w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Wykładała także na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła socjologię i historię w ramach Kolegium Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jej zainteresowania naukowe obejmują historię społeczną Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku, historię nauk społecznych, antropologię historyczną, a także relacje polsko-żydowskie. Obecnie pracuje nad historią polskich uczonych, którzy w latach powojennych współtworzyli interdyscyplinarne i międzynarodowe grono zajmujące się tematyką rozwoju, planowania i kwestiami społecznymi krajów rozwijających się. Jest stypendystką m.in. Marie-Curie Fellowship, Henkel Foundation M4Human Programme, Stiftung Aufarbeitung oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotna laureatka stypendium dla młodych uczonych START). W 2010 r. była visiting scholar w L\'École des Hautes Etudes en Science Sociales w Paryżu. Autorka książek Socjalistyczny zakład pracy. Robotnicy w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych (2005) Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989 (2010), a także wielu artykułów i rozdziałów książek opublikowanych po polsku, angielsku, niemiecku i francusku. Posługuje się biegle czterema językami.

http://www.history.columbia.edu/faculty/Mazurek.html

www.fnp.org.pl