KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 1 grudnia, 2023   I   11:06:59 AM EST   I   Blanki, Edmunda, Eligiusza
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Workers' Compensation nielegalne benefity

06 kwietnia, 2014

Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork rozpatrzył ostatnio sprawę, w której określił czy nielegalny uchodźca ma prawo do otrzymywania benefitów wynikających ze świadczeń pracowniczych (Workers’ Compensation).

Sprawa przedstawiona sędziom dotyczyła projektu budowlanego do wykonania którego szpital zatrudnił firmę Microtech. Firma ta miała wykonać rozbiórke piwnicy szpitalnej. W 2008 roku Microtech zatrudnił dwóch braci do wykonania tego projektu. Bracia byli nielegalnymi uchodźcami w Stanach Zjednoczonych i nie mieli prawa do wykonywania jakiejkolwiek legalnej pracy. Braci ci rozpoczęli swoją pracę nad tuż po otrzymaniu instrukcji od Microtech. W trakcie usuwania metalowych części ścian, wibracje spowodowały że komin który tam się znajdował runął na nich, powodując obrażenia ciała.

Bracia złożyli wniski o świadczenia pracownicze, które otrzymali poprzez ubezpieczalnię firmy Microtech. Pozwali oni również szpital w którym pracowali o pogwałcenie nowojorskiego Prawa Pracy (związanego z nieodpowiednim zabezpieczeniem terenu budowy). W trakcie procesu obaj braci otrzymali wyroki od jurorów dające im wygraną w sprawie.

Szpital wszczął wtedy proces przeciwko Microtech o pokrycie odszkodowania które szpital musiał zapłacić obu braciom w wyniku doznanych przez nich obrażeń ciała. Szpital oskarżył firmę Microtech o złamanie przez nią kontraktu który podpisała ze szpitalem, oraz o pogwałcenie Federalnego Prawa Imigracyjnego poprzez zatrudnienie dwóch nielegalnych pracowników.

Microtech złożył wniosek o oddalenie pozwu, argumentując to tym że Artykuł 11 Prawa Świadczeń Pracowniczych nie pozwala na takie właśnie pozwy sądowe jakie sformułował przeciwko niemu szpital, ponieważ żaden z pracowników nie doznał „poważnego uszkodzenia ciała”. Prawo Świadczeń Pracowniczych określa „poważne obrażenia ciała” jako te których rezultatem jest śmierć, amputacja, całkowita i trwała utrata jakiegoś systemu w ciele, lub też uszkodzenie mózgu powodujące całkowitą niesprawność ciała. Szpital w odpowiedzi na ten wniosek nie argumentował, że bracia doznali „poważnych obrażeń ciała”, ale zauważył że Microtech nie powinien być chroniony artykułem 11 Prawa Świadczeń Pracowniczych, kiedy dopuścił się złamania Prawa Federalnego (Imigracyjnego) poprzez zatrudnienie nielegalnych pracowników. Powołał się w tym na wcześniejszą opinie sądów które stwierdziły że „nie zgadzają się na wynagrodzenie nielegalnej postawy w sądzie”.

Sąd niższej instancji przychylił się do wniosku złożonego przez Microtech – w efekcie tej decyzji szpital złożył apelację. W trakcie apelacji szpital wciąż argumentował, że Microtech nie może być chroniony za złamanie prawa federalnego. Microtech bronił się twierdząc, że nie uzyskał żadnej korzyści materialnej ze złamania prawa federalnego, ponieważ tak jak każdy pracodawca w Nowym Jorku, płacił należne składki za ubezpieczenie workers’ compensation dla wszystkich swoich pracowników, wliczając w to tych którzy ulegli wypadkowi. Dodatkowo Microtech argumentował że Federalne Prawo Imigracyjne nie jest sprzeczne lub nie przewyższa nowojorskiego Prawa Świadczeń Pracowniczych. Sąd Apelacyjny pierwszej instancji jednogłośnie podtrzymał decyzję sądu niższej instancji, ale pozwolił obu stronom sporu złożyć dodatkowe odwołanie do Najwyższego Sądu Apelacyjnego.

W swojej decyzji Sąd Najwyższy uznał że nie jest proszony o uznanie praw wypływających z nielegalnego kontraktu o pracę pomiędzy braćmi a Microtech. Jedyne więc co zrobił to zastosował istniejące w Nowym Jorku prawo do faktów tego procesu.

Artykuł 11 Prawa Świadczeń Pracowniczych bezpośrednio ogranicza odpowiedzialność pracodawcy za zapłatę odszkodowania do sytuacji, gdzie jego pracownicy doznają tylko i wyłącznie „poważnych obrażeń ciała”, lub też gdy pracodawca podpisze kontrakt w którym zobowiąże się do takowej zapłaty. W tej sprawie, nielegalni bracia nie doznali „poważnych obrażeń ciała” według statutowej definicji, jak również nie było podpisanego żadnego kontraktu w tej sprawie pomiedzy szpitalem a Microtech. Sędziowie zwrócili również uwagę na to że szpital nie użył argumentu iż Federalne Prawo Imigracyjne jest ważniejsze niż Artykuł 11 Prawa Świadczeń Pracowniczych. W związku z tym Sędziowie uznali że Microtech słusznie uzyskał wcześniej ochronę prawną wynikającą z Artykułu 11 Prawa Świadczeń Pracowniczych.