KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek 28, Styczeń 2020   I   Agnieszki, Kariny, Lesława
POLONIA USA > Imigracja

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w Nowym Jorku - adwokat od wypadków z kancelarii BBNR w NYC

    29 Maj, 2019

Co robi adwokat wypadkowy kiedy sprawa Twojego wypadku samochodowego zaczyna się toczyć? Jeśli macie Państwo pytania prosimy dzwonić: 212-808-0448 lub odwiedzić naszą stronę: www.wypadkinyc.com

Kiedy tylko umowa określająca zakres obowiązków adwokata i jego honorarium zostanie podpisana przez naszego Klienta, natychmiast ruszamy do pracy. Pierwszą rzeczą jest ochrona korzyści płynących z ubezpieczenia no-fault. Osoba zaangażowana w wypadek samochodowy używa ubezpieczenie samochodowe, który w tym wypadku pokrywa ubezpieczenie zdrowotne, gwarantując pokrycie kosztów o wartości co najmniej 50 tysięcy. Wchodzi w to utrata zarobków, koszty transportu oraz wszelkie inne wydatki. Wypełnione formy no-fault powinny zostać wysłane do właściwej firmy ubezpieczeniowej w ciągu 30. dni od wypadku aby uniknąć przepadku owych beneficjów.

Dokładnie sprawdzamy raporty policyjne, by ustalić, jaka firma ubezpieczała kierowcę, który spowodował wypadek i obrażenia naszego Klienta. Następnie informujemy tę firmę o przyjęciu przez nas sprawy i prosimy o wszczęcie postępowania.

Następnie będziemy się starać uzyskać fotografie samochodów biorących udział w kolizji. Być może będzie nam także potrzebna fotografia miejsca wypadku oraz obrażeń naszego Klienta. Potem do zdjęć tych będzie miał również dostęp prawnik pozwanego. Przeprowadzimy rozmowy z wszystkimi świadkami, których nazwiska znajdują się w policyjnym raporcie i z osobami, które zna nasz Klient. Na ich podstawie zdecydujemy, czy sporządzić pisemne oświadczenie od danego świadka, czy nie. Jednocześnie wysyłamy pisma upoważniające do zebrania historii medycznej Klienta.

Po jakimś czasie firma ubezpieczeniowa No-Fault zażąda, by nasz Klient został zbadany przez jednego z zatrudnionych przez nią lekarzy i przeszedł zaordynowane przez niego badania i testy. Ma to służyć podjęciu decyzji, czy ciągłość leczenia jest zagwarantowana, niezależnie od tego, co sądzą lekarze opiekujący się poszkodowanym. Firma ubezpieczeniowa No-Fault może wtedy wystosować pismo zawierające opinię tego lekarza, na podstawie której wydaje się oświadczenie o całkowitej odmowie dalszego leczenia, bądź tylko niektórych jej elementów.

Następnym naszym krokiem jest przygotowanie dokumentu (wezwanie i skarga, czyli pozew), w którym zostają wymienieni z nazwiska pozwany kierowca i właściciel samochodu, który także ponosi odpowiedzialność prawną. Składamy te dokumenty w sądzie, co stanowi rozpoczęcie sprawy. Zatrudniony przez nas kurier osobiście dostarczy dokumenty sądowe pozwanemu. Po otrzymaniu dokumentów, pozwany przekaże je swojej firmie ubezpieczeniowej, która zatrudni prawnika do prowadzenia sprawy.

Istnieje możliwość, iż po otrzymaniu dokumentacji medycznej naszego Klienta wyślemy ją do likwidatora szkód niezależnie od tego, czy rozpoczęła się już sprawa sądowa, w celu próby uzyskania ugody. Czasami nie ma takiej potrzeby, jeśli likwidator nie jest skłonny do ugody, bowiem nie uważa, że jego Klient jest winny.

W tym momencie od prawnika pozwanego otrzymujemy dokument zwany Answer, który jest odpowiedzią na stawiane przez nas zarzuty dotyczące ogólnego przebiegu wypadku. Obrońca zażąda szczegółów dotyczących wypadku i zgłoszonych obrażeń w dokumencie zwanym Demand for a Bill of Particulars (Żądanie szczegółowego opisu), a także praw do otrzymania informacji od lekarzy, nazwisk świadków, szczegółów ubezpieczenia i innych informacji. W odpowiedzi wystosujemy Response to Discovery (Ujawnienie) z żądanymi informacjami i uprawnieniami. Dodatkowo, przekażemy Bill of Particulars (Szczegółowy opis) z wszystkimi pozostałymi szczegółami wypadku i obrażeń.

Następnie poprosimy aby sąd ustalił datę spotkania, w czasie którego nastąpi wymiana informacji pomiędzy stronami. Weźmiemy udział w tej konferencji w sądzie, i ponownie ustalimy datę nowego spotkania, podczas którego nastąpią między innymi oficjalne zeznania stron.

Oficjalne zeznania pozwanego i ofiary polegają na zadawaniu pytań dotyczących wypadku przez prawników przeciwnych stron. Wszystko, co zostanie powiedziane na tym spotkaniu będzie zapisane przez protokolanta sądowego. Zeznania mogą trwać kilka godzin. Przed ich rozpoczęciem Klient spotyka się ze swoim prawnikiem, który przygotowuje go do złożenia zeznań. Prawnik będzie towarzyszył Klientowi w trakcie przepytywania. Zapis rozmowy otrzymamy po upływie około miesiąca, i przekażemy Klientowi do wglądu by mógł upewnić się, że jego wypowiedzi zostały poprawnie zapisane.

Obrońca ma prawo wysłać naszego Klienta do wybranych przez siebie lekarzy, by stwierdzić jakiego rodzaju obrażenia odniósł i jak postępuje jego proces zdrowienia. Lekarze wystawią opinię, która zostanie nam dostarczona w krótkim czasie po badaniach. Jeżeli dojdzie do procesu, lekarze ci będą powołani do zeznawania w imieniu pozwanego.

Zdarza się, że obrońca nie przekaże nam wszystkich informacji dotyczących swojego Klienta. W takim wypadku najpierw wyślemy im list przypominający o potrzebie odpowiedzi. Jeśli wciąż nie odpowiadają, poprosimy sąd o zmuszenie do działania. Obrońca ma okazję odpowiedzieć na nasz wniosek, i może sprzeciwić się żądaniu przekazania informacji. Pozostaje nam odpowiedzieć na ich argumenty w sądzie.

Następnie czekamy na rozpatrzenie wniosku przez sędziego. Po wymianie argumentów, sędzia zadecyduje o dalszym postępowaniu, zazwyczaj jeszcze tego samego dnia, choć czasami musimy czekać na pisemną odpowiedź. Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana, wydanie decyzji może zająć kilka miesięcy. Nakaz sędziego określi kiedy obrońca musi przekazać informacje, albo, przeciwnie, decyzja może podtrzymać pozycję obrońcy.

W trakcie postępowania, monitorujemy leczenie Klienta i aktualizujemy dokumentację medyczną. Wystosujemy także Supplement Bill of Particulars (Dodatkowy opis szczegółowy), który będzie zawierał informację o nowych obrażeniach, wydatkach, lub wszelkich innych zaniedbaniach popełnionych przez pozwanego, o których dowiedzieliśmy się podczas przesłuchania.

Dostarczymy przeciwnej stronie opinie wystawione przez lekarzy naszego Klienta, aby mogli oni zeznawać w trakcie procesu. Upewnimy się także, że lekarze Klienta zgadzają się na zeznawanie w sądzie. Niektórzy z nich odmawiają składania zeznań, lub żądają za to wysokiego honorarium, którego zapłacenie nie jest możliwe.

W wypadkach samochodowych, w który nastąpiło zderzenie tylne, jest możliwość wnioskowania, aby sąd podjął decyzję korzystną dla naszego Klienta w domniemaniu winy pozwanego, jeszcze przed zeznaniami. Jeżeli są przychyli się do naszego wniosku, jedynym zadaniem ławy przysięgłych będzie ustalenie sumy odszkodowania. Wypadek samochodowy wymaga przede wszystkim zdecydowania przez ławę przysięgłych czy jest on “poważny” w ramach definicji prawa stanu Nowy Jork. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, ława przysięgłych może zdecydować jaką sumą wynagrodzić ból i cierpienie Klienta.

Niezależnie od tych działań, rozmawiamy także z likwidatorem szkód o możliwości dojścia do porozumienia przed rozpoczęciem procesu. Zazwyczaj nie jest to dobry pomysł by dochodzić do ugody kiedy trwa jeszcze poważne leczenie, ponieważ wygrana w części zależy od rozległości obrażeń i ich skutków, które mogą być permanentne. Jeżeli wartość odszkodowania jest niska w stosunku do obrażeń, będziemy starać się przekonać firmę ubezpieczeniową by zaoferowała Klientowi całość polisy by uniknąć procesu sądowego

Kiedy obie strony posiadają już pełną informację, na etapie zwanym “Ujawnieniem”, składamy dokument Note of Issue (Powiadomienie o gotowości sprawy), który kwalifikuje sprawę na proces. Zakończenie ujawnienia może trwać do dwóch lat w zależności od sędziego i wniosków potrzebnych do otrzymania żądanych informacji. Może się zdarzyć, że sąd ukaże obrońcę jeżeli celowo unikają nakazów sądowych.

Sąd powiadomi nas o dacie rozpoczęcia procesu. Jednakże, najpierw odbędzie się kilka spotkań z sędzią, tzw. próbnych rozpraw, w czasie których strony będą próbowały dojść do ugody. Okres oczekiwania na główną rozprawę może być różny w zależności od tego, gdzie prowadzi się sprawę i ile spraw oczekuje na sąd. Bardzo niewiele spraw odbędzie się przed upływem roku od złożenia Powiadomienia o gotowości sprawy, a najczęściej zajmuje to kilka lat.

Osiągnięcie porozumienia następuje w wyniku negocjacji wysokości odszkodowania, która według naszej oceny jest wystarczająca by nie ryzykować przegrania sprawy lub zasądzenia niższej kwoty. Nasz Klient podejmuje ostateczną decyzję, czy chce zaakceptować ofertę ugody. Wszystkie sprawy sądowe można wygrać, ale można je też przegrać, lub uzyskać mniej satysfakcjonujący wyrok. Nasi prawnicy mają ogromne doświadczenie w tych sprawach i wiedzą kiedy warto przystąpić do ugody.

Jeżeli sprawa będzie miała swój finał w sądzie, musimy przygotować wszelkie dokumenty i dostarczyć je z wyprzedzeniem. Musimy także przygotować nasze pytania, które zadamy wszystkim świadkom. Jednakże dobry prawnik musi być zawsze przygotowany na pytania, którymi przeciwna strona będzie chciała nas zaskoczyć. Spotkamy się zatem z naszym Klientem i omówimy wszelkie możliwości, które mogą wyniknąć podczas tzw. krzyżowego ognia pytań zadawanych przez prawnika strony pozwanej.

Przedstawiliśmy Państwu zaledwie krótkie podsumowanie naszych działań. Oczywiście, nie obejmuje ono wszystkiego, co może się wydarzyć w konkretnym przypadku. Mamy jednak nadzieję, że ta ogólna wiedza, którą staraliśmy się tu przedstawić, będzie pomocna w zrozumieniu przebiegu naszych czynności, które podejmujemy prowadząc sprawy wypadków samochodowych.


MÓWIMY PO POLSKU

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

W przypadku pytań prosimy o kontakt
z adwokatem Brett J. Nomberg >
 

wypadek na budowie w nowym jorku pomoc odszkodowanie

Reklama prawnicza. Podane rezultaty nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Klient może ponosić odpowiedzialność za poniesione koszty i wydatki firmy.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969