KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 21 czerwca, 2024   I   11:11:57 AM EST   I   Alicji, Alojzego, Rudolfa
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Jak dać dziecku pieniądze w prezencie

20 marca, 2013

Wielu kochających rodziców, dziadków i wujków chciałoby podarować dzieciom pieniądze i złożyć je na koncie. Nie można otworzyć konta dla dziecka, tak jak dla osób dorosłych, bo dziecko jest niepełnoletnie i nie ma prawa do wykonywania czynności prawnych. Mamy w tej dziedzinie kilka możliwości, które wybieramy w zależności od wieku dziecka, ilości pieniędzy, sytuacji rodzinnej oraz celu, jaki chcemy osiągnąć.

Finansowe instytucje oferują różne możliwości młodocianym klientom i ich opiekunom.

Konto dla nieletnich (minor’s account)
Konto dla nieletnich (minor’s account), to konto, które otwiera osoba dorosła wspólnie z młodocianą. Można je założyć w banku, unii kredytowej czy w funduszu powierniczym. Nazwisko dziecka jest pierwsze na koncie, a opiekuna (rodziców, dziadków) drugie. Potrzebny jest numer Social Security dziecka i jego dowód tożsamości, a w razie braku - akt urodzenia.

Przed pójściem do swojej finansowej instytucji warto zadzwonić i spytać o wymagania.

Finansowe instytucje mają różne oferty, by przyciągnąć młodych klientów. Na przykład, w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (P-SFUK) konta dla niepełnoletnich podzielone są na trzy kategorie, w zależności od wieku: Odkrywca Krainy Finansów (do 9 lat), Młody Znawca Finansów (10-15 lat) oraz Młody Expert Finansów (od 16 do 18 lat). Każdy rodzaj konta oferuje produkty, usługi oraz atrakcje stosowne do wieku małego klienta.

Konto dla młodocianych
Wiele instytucji, włącznie z naszą Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową, pozwala nastolatkom na otwarcie konta, na którym mogą one same dokonywać wpłat i wypłat. Nastolatek sam podpisuje wniosek o otwarcie konta, więc banki wyznaczają pewien limit wieku (np. 16 lat w P-SFUK). Banki znoszą opłaty na kontach dla nieletnich do czasu osiągnięcia przez nich pełnoletności. Na przykład, w P-SFUK junior w wieku od 16 do 18 lat dostanie konto oszczędnościowe, czekowe oraz kartę ATM.

Przeważnie kartę debetową junior może dostać dopiero po ukończeniu 18. roku życia, ale warto się dowiedzieć, bo banki miewają różne programy dla młodych ludzi.

Konto edukacyjne
Coverdell Education Savings Account (ESA) - to konto przeznaczone na edukację dziecka. Jest to rodzaj odwracalnego trustu (revocable trust) stworzonego na rzecz wybranego beneficjanta, którym może być każde dziecko w wieku poniżej 18 lat. Wpłaty na ESA, do $2,000 rocznie, nie stanowią odpisu podatkowego, ale pieniądze rosną bez podatków. Można je wyjąć w każdej chwili, pod warunkiem że będą wydane na pokrycie kosztów wyższej edukacji.

Otworzyć konto ESA i dokonywać wpłat mogą rodzice, dziadkowie, wujowie, ciotki czy przyjaciele - każdy, kto chce finansować edukację dziecka. Istnieją pewne limity przychodów.

Na każde dziecko może być otwarta dowolna liczba kont ESA, ale łączne depozyty nie mogą przekroczyć $2,000 rocznie.

Program 529 do oszczędzania na studia
Programy 529, nazwane tak od numeru paragrafu kodu podatkowego, są przeznaczonymi na edukację młodzieży kontami oszczędnościowymi, na których zyski są zwolnione z podatków federalnych i stanowych. Programy 529 regulowane są przez przepisy stanowe i zatwierdzone we wszystkich stanach. Dają one elastyczność w lokacie pieniędzy oraz zwolnienie od podatków, gdy uzbierane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wyższej edukacji w dowolnej akredytowanej uczelni.

Witryna College Savings (www.savingforcollege.com) ma linki wiodące do programów 529 we wszystkich stanach.

POD albo Totten Trust
Jeżeli chcemy mieć nad pieniędzmi całkowitą kontrolę, to możemy posłużyć się swoim własnym kontem, które zapiszemy dziecku na wypadek naszej śmierci.

Konto „pay-on-death” (w skrócie POD), zwane też Totten Trust, to zwykłe konto w instytucji finansowej z dopisanym beneficjantem (spadkobiercą). Pieniądze przeznaczone dla dziecka składamy na konto, które otworzyliśmy na nasze nazwisko. Dziecko dopisujemy jako spadkobiercę, który dostanie pieniądze po naszej śmierci. Beneficjant dziedziczy pieniądze bez żadnej zbędnej procedury - po naszej śmierci zgłasza się z aktem zgonu do finansowej instytucji po odbiór pieniędzy. Sytuacja komplikuje się jednak wtedy, gdy w chwili naszej śmierci dziecko jest ciągle nieletnie. Wtedy pieniądze może odebrać tylko prawny opiekun dziecka.

Pieniądze na koncie POD są w świetle prawa nasze, więc dziecko nie ma do nich dostępu ani teraz, ani po osiągnięciu pełnoletności. Skoro pieniądze nie należą do dziecka, nie pomniejszają jego szansy na pomoc studencką.

Konto powiernicze (custodial account)
Jeżeli chciałbyś założyć dla dziecka trust, a nie chcesz kłopotu ani dużych kosztów, to rozważ konto powiernicze (custodial account), zwane w zależności od stanu UTMA (skrót od Uniform Trust to Minors Act) lub UGMA (Uniform Gift to Minors Act).
Konto UTMA można je założyć w każdej finansowej instytucji. Dziecko figuruje jako właściciel konta i potrzebny jest jego numer Social Security. Konto też musi mieć opiekuna (custodian), który jest uprawniony do zarządzania pieniędzmi. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności konto jest zamykane, a środki przelewane na jego indywidualne konto.

Konto opiekuńcze można otworzyć tak łatwo, jak każde inne konto w finansowej instytucji. Nie jest potrzebna pomoc prawnika.

Dziecko, jako właściciel konta, jest zobowiązane płacić podatki od dochodów, ale obecnie dochód z odsetek do $950 rocznie jest dla dziecka zwolniony od podatków.

Konta UTMA otwiera się je równie łatwo, jak normalne konto, tylko zakreśla odpowiednią rubrykę, wpisuje nazwisko dziecka z dopiskiem „a minor” i nazwisko opiekuna. Otwarcie konta UTMA nie kosztuje nic, w odróżnieniu od trustów, których założenie kosztuje setki, a nawet tysiące dolarów dolarów, w zależności od ich kompleksowości.

Do otwarcia konto UTMA trzeba podejść z rozwagą, szczególnie gdy chodzi o większą kwotę, bowiem jest to nieodwracalna darowizna (irrevocable gift).

Wady trzymania pieniędzy na nazwisko dziecka
Pieniądze trzymane na nazwisko dziecka pomniejszają jego szansę na pomoc studencką. Wielu kochających rodziców i dziadków składa na kontach dzieci znaczne kwoty. Jest to błąd. Uczelnie uznają konta UTMA i inne otwarte na jego nazwisko za majątek dziecka i nakazują ich znaczną część wydać na czesne.

Rada: Pieniądze ucznia średniej szkoły powinny być trzymane na nazwisko rodziców (lub lepiej - dziadków).

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek o profilu finansowym i konsumenckim, m.in. „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Powrót do Polski”, „Amerykańskie emerytury”, „Emerytura reemigranta w Polsce”, „Ubezpieczenie społeczne Social Security”, „Otwieram biznes” i inne. Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492. Spis tych i wielu innych poradników w internecie na stronie: www.poradniksukces.com


Elżbieta Baumgartner
Autorka książek o profilu finansowym i konsumenckim, dostępnych
w polonijnych księgarniach i bezpośrednio od wydawcy: tel: 718-224-3492.
Księgarnia Poradnika "Sukces" >>>