KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 12 czerwca, 2024   I   05:21:12 PM EST   I   Gwidona, Leonii, Niny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Co się dzieje z Twoim majątkiem w USA, gdy umierasz bez testamentu?

13 marca, 2020

Jeżeli umrzesz bez testamentu, wtedy prawo twego stanu, a nie ty, zdecyduje o podziale twojego majątku. Dlatego warto zapoznać się z przepisami i pomyśleć o sukcesji majątkowej niezależnie od swojego wieku.

Każdy z nas powinien mieć testament, by poinstruować, kto ma otrzymać majątek po naszej śmierci - dom, samochód, pieniądze itp. oraz kto przejmie opiekę nad naszymi dziećmi. Twoja ostatnia wola decyduje o losie dorobku twego całego życia i przyszłości nieletnich dzieci.

Około 70% osób w Stanach Zjednoczonych nie posiada testamentu. Przyczyną tego zjawiska jest nieświadomość komplikacji, jakie następują z powodu braku ostatniej woli lub innych stosownych przygotowań.

Bez testamentu
Co się stanie, gdy umrzemy bez testamentu? Odpowiedź: obowiązywać będzie dziedziczenie ustawowe (intestacy laws) zgodnie z przepisami naszego stanu.

Dziedziczenie ustawowe jest zależne od przepisów danego stanu i od tego, czy zmarły jest w związku małżeńskim, czy ma dzieci i inną rodzinę.

Polscy adwokaci w USA zajmujący się sprawami spadków i testamentów >>> 

Osoba samotna bez dzieci
Jej majątek przejdzie na rodziców, a gdy rodzice już nie żyją - na jej rodzeństwo.

Osoba samotna z dziećmi
Jej majątek będzie podzielony równo pomiędzy dzieci, niezależnie od ich wieku, stanu majątkowego i okoliczności. Dorosłe dziecko dostanie tyle samo, co nieletnie. Jednakowo dziedziczą dzieci ślubne i nieślubne, dzieci adoptowane i biologiczne, dzieci zamożne i te w kłopotach finansowych. Jeżeli nie zostawisz testamentu, to dzieci ze wszystkich małżeństw dziedziczyć będą po tobie jednakowo. Jeżeli nie jest twoją intencją podzielić majątek równo pomiędzy wszystkie twoje dzieci, to koniecznie spisz testament.

Małżeństwo bez dzieci
Może się nam wydawać, że nie mając dzieci odziedziczymy wszystko po swoim małżonku. Otóż nie. Przepisy stanowe przyznają małżonkowi tylko część majątku, od jednej trzeciej do połowy. Reszta dzielona ma być pomiędzy rodziców zmarłego, a w razie ich braku - pomiędzy jego rodzeństwo.

Małżeństwo z dziećmi
Popularna jest opinia, że wdowa/wdowiec z dziećmi dostaje wszystko, szczególnie, gdy dzieci te są niepełnoletnie. Otóż nie. Prawo stanowe daje pewną część majątku (połowę lub jedną trzecią) małżonkowi pozostałemu przy życiu, a resztę nakazuje dzielić między dzieci niezależnie od ich wieku i potrzeby finansowej.

W stanie Nowy Jork, na przykład, wdowa dziedziczy $50,000 plus połowę majątku, a reszta ma być rozdzielona między dzieci „per stirpes”, co znaczy - „na gałąź rodziny” (jeżeli dane dziecko zmarło przed śmiercią rodzica, to dziedziczą jego potomkowie). W Illinois małżonek pozostały przy życiu dziedziczy połowę, a reszta przechodzi na dzieci „per stirpes”.

Jest całkiem możliwe, że dorosłe dzieci (szczególnie te z innego małżeństwa) zaczną się upominać o swoje po śmierci ojca. Jeżeli będą uparte i wynajmą prawnika, wdowa będzie się musiała majątkiem podzielić i nie wykluczone, że nie będzie miała dosyć środków na zabezpieczenie swoich starych lat. Żeby tego uniknąć, ojciec powinien spisać testament, zostawiając majątek swojej żonie.

Jaki majątek przechodzi przez testament
Przez testament przechodzą przedmioty majątkowe, które trzymamy na nasze nazwisko i które nie mają wyznaczonego spadkobiercy (beneficiary).

W USA można rozporządzić majątkiem na wypadek swojej śmierci nie tylko testamentem lecz i innymi sposobami, takimi jak: zapisy bankowe na wypadek śmierci (pay-on-death account), zapisy kont emerytalnych, wspólność majątkowa, living trust, trust testamentowy. Wszystkie te instrumenty są rodzajem kontraktów (umów) i trzeba pamiętać, że nie mogą być one zmienione zapisem testamentowym.

Najprostszym sposobem przekazania majątku poza testamentem jest uczynienie kogoś beneficjantem konta w banku. Wypełniamy w banku stosowny formularz i czynimy kogoś naszym beneficjantem. Po naszej śmierci osoba ta zgłasza się do banku po pieniądze z aktem zgonu.

Inna metoda, to uczynienie kogoś współwłaścicielem konta bankowego czy nieruchomości. Metoda ta ma swoje wady, bo jest równoznaczna z nieodwracalną darowizną. Jeżeli dopiszemy do konta bankowego naszego syna, a on wda się w kłopoty, to nasze konto w banku może być zajęte za jego długi.

Z tego wynika, że dom trzymany na dwa nazwiska - np. matki i córki - po śmierci matki przejdzie automatycznie na córkę poza testamentem, niezależnie czy matka testament zostawiła i co w nim na temat domu napisała.

Pytanie: Na kto otrzyma dom posiadany wspólnie przez matkę i córkę, a zapisany w testamencie matki synowi? Przejdzie na córkę, bo wspólnoty majątkowej nie można zmienić testamentem.

Drugie pytanie: Kto odziedziczy konta emerytalne? Matka wyznaczyła córkę na beneficjentkę swego konta emerytalnego IRA. W testamencie jednak zapisała konto synowi. Kto dostanie pieniądze matki? Córka, gdyż tak został sformułowany kontrakt konta emerytalnego, a testament nie może tego zmienić.

Polscy adwokaci w USA zajmujący się sprawami spadków i testamentów >>>

 Czy testament jest koniecznie potrzebny?
W niektórych przypadkach tak, w niektórych nie. Jeżeli mamy dom i konta bankowe razem z inną osobą (małżonkiem czy dorosłym dzieckiem), to testament nie jest niezbędny, bo ta druga osoba po nas odziedziczy. Innymi słowy, jeżeli cały nasz majątek posiadamy na spółkę z małżonkiem, to on dziedziczy wszystko, nawet bez testamentu, bo cały majątek przechodzi pozatestamentowo.

Ale jeżeli posiadamy przedmioty majątkowe sami, to powinniśmy spisać testament, bo nikt tych przedmiotów nie będzie
w stanie przejąć bez sądowej probacji. Testament jest też bezwarunkowo potrzebny osobom, które mają nieletnie dzieci, żeby wyznaczyć w nim prawnych opiekunów na wypadek śmierci obydwojga rodziców.

Wniosek: Co stanie się, jeżeli umrzemy bez testamentu? Jeżeli mamy znaczny majątek trzymany tylko na nasze nazwisko, to musi on przejść przez sądową procedurę probacji (probation) i zostanie podzielony nie zgodnie z naszymi intencjami, lecz według przepisów stanowych. Bez testamentu sąd zdecyduje, kto zostanie prawnym opiekunem naszych nieletnich dzieci.

Brak testamentu nie będzie problemu tylko wtedy, gdy wszystkie nasze przedmioty majątkowe mają współwłaścicieli albo beneficjantów, którym ten majątek chcemy zostawić. Ale skoro każdy z nas ma różne rzeczy, warto mieć testament, nie zostawić sukcesji majątkowej przypadkowi. Poza tym, warto zostawić tzw. ostatnie dyspozycje medyczne odnośnie utrzymania nas przy życiu.

Gdzie dowiedzieć się więcej

Polscy adwokaci w USA zajmujący się sprawami spadków i testamentów >>> 

Oto gdzie można zapoznać się ze stanowymi ustawami regulującymi sprawy spadkowe:

Nowy Jork: NY Code - Section 4-1.1: Descent and Distribution of a Decedent’s Estate, na stronie: LINK >>>

New Jersey: Title 3B - Administration of estates - Decedents and Others, na stronie: LINK >>>

Przepisy wszystkich stanów zamieszczone są na stronie internetowej: www.statutes.laws.com

Więcej na ten temat można przeczytać w książce pt. „Testamenty i ostatnie dyspozycje”, a o podatkach spadkowych i metodach ich unikania w książce pt. „Planowanie spadkowe”. Poczytaj, a potem udaj się do prawnika, by przedyskutować swoją konkretną sytuację.

Polscy adwokaci w USA zajmujący się sprawami spadków i testamentów >>> 


Elżbieta Baumgartner
Autorka książek o profilu finansowym i konsumenckim, dostępnych
w polonijnych księgarniach i bezpośrednio od wydawcy: tel: 718-224-3492.
Księgarnia Poradnika "Sukces" >>>