KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 4 marca, 2021   I   04:32:28 PM EST   I   Adrianny, Kazimierza, Wacława

Komisja Europejska wniosła skargi przed Trybunał Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom

07 grudnia, 2017

Komisja Europejska wniosła skargi przed Trybunał Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom

Komunikat MSZ ws. wniesienia skarg przed Trybunał Sprawiedliwości UE

W związku z dzisiejszą decyzją Komisji Europejskiej o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skarg w stosunku do Polski, Czech oraz Węgier w związku z niewykonaniem przez te kraje decyzji relokacyjnych z 2015 r., obligujących kraje UE do uczestnictwa w mechanizmie obowiązkowej relokacji osób ubiegających się o azyl, strona polska podkreśla, że jest przygotowana do obrony swojego stanowiska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
 

Polska współpracowała z Komisją Europejską na poprzednich etapach procedury naruszeniowej. W związku z wyjaśnieniami zawartymi w wystosowanych przez stronę polską odpowiedziach, wnosiliśmy o umorzenie przez Komisję Europejską toczącego się postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Z tym większym rozczarowaniem przyjmujemy decyzję Komisji w tej sprawie. 


Obowiązkowe relokacje nie tylko nie przyczyniły się do poprawy sytuacji migracyjnej i azylowej oraz poprawy bezpieczeństwa, ale w znaczącym stopniu pogłębiły podziały pomiędzy państwami członkowskimi, utrudniając dialog nie tylko w zakresie migracji. Należy podkreślić, że prawie żadne z państw członkowskich nie wywiązało się z nałożonych na nie zobowiązań w tym zakresie, co wskazuje, iż użycie tego instrumentu było przedwczesne, i nie było ono oparte na rzeczywistym kompromisie między państwami w momencie jego przyjmowania w roku 2015. 


Jesteśmy gotowi nadal wspierać i rozwijać te obszary współpracy, które w rzeczywisty sposób przyczyniają się do wypracowania skutecznej polityki migracyjnej i azylowej. 


Podkreślamy, że Polska kontynuuje swoje zaangażowanie, m.in. w obszarze ochrony granic zewnętrznych, wsparcia rozwojowego i humanitarnego czy wysiłków związanych z przyjmowaniem osób migrujących w celach zarobkowych. Działania te są odnotowywane i doceniane przez naszych unijnych i pozaunijnych partnerów, jako część konstruktywnej i przemyślanej polityki, której skutki nie rodzą zagrożeń dla bezpieczeństwa i spójności Unii Europejskiej. 


Stanowisko RP pozostaje niezmienne: Polska nie zgadza się z zaproponowanym dwa lata temu przez Komisję Europejską rozwiązaniem. Jednocześnie zachęcamy partnerów w Unii Europejskiej, w tym Komisję Europejską, do skupienia się na efektywnych środkach przeciwdziałania niekontrolowanej migracji do Europy.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych