KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 3 grudnia, 2020   I   03:15:52 PM EST   I   Hilarego, Franciszki, Ksawery
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Stany Zjednoczone

Bezpłatna pomoc w języku polskim w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, HHS

17 marca, 2020

Bezpłatna pomoc w języku polskim w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, HHS

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-877-696-6775.

U.S. Department of Health and Human Services (HHS, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych) postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. HHS nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

HHS:

 • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład:
  • Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego
  • Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)
 • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:
  • Wykwalifikowanych tłumaczy
  • Informacje na piśmie w innych językach

Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z HHS pod numerem 1-877-696-6775.

Jeżeli uważasz, że HHS nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsfexternal icon, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ