KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 21 czerwca, 2021   I   03:56:03 PM EST   I   Alicji, Alojzego, Rudolfa
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Stany Zjednoczone

Wybory 2019 i rejestracja w USA. Gdzie i jak głosować w NY, NJ, PA, CT, MA, RI, OH

10 października, 2019

Wybory 2019 i rejestracja w USA. Gdzie i jak głosować w NY, NJ, PA, CT, MA, RI, OH

UWAGA! Nowy Informator Konsularny w USA został wydrukowany w Polonijnej Książce 2019/20, która już jest dostępna za darmo w nowojorskim Konsulacie RP i w tysiącach polskich miejsc w NY i NJ oraz wkrótce w PA i CT. Zobacz też: www.pol.us

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku uprzejmie informuje, że z dniem 17 września uruchomione zostały zapisy do spisu wyborców za granicą.

W nowojorskim okręgu będzie 16 lokali wyborczych: cztery w mieście Nowy Jork – Manhattan (Konsulat) i Brooklyn (CPS), Brooklyn (PSFUK), Maspeth, w stanie NY: Floral Park, Long Island, Buffalo, 3 w New Jersey: Passaic, Clark i Linden, trzy w Pensylwanii: Filadelfia, Doylestown i Pittsburgh, ponadto w New Britain, CT, Boston, MA, Central Falls, RI, Cleveland, OH – dokładne numery obwodów i adresy: https://nowyjork.msz.gov.pl/…/glosowanie_za_granica_w_wybor…

Przypominamy, że głosowanie w USA odbędzie się w dniu 12 października 2019 r. (sobota) w godzinach 07.00 do 21.00.
Warunkiem oddania głosu jest zapisanie się do spisu wyborców oraz okazanie w dniu głosowania ważnego polskiego paszportu.

Konsulat zachęca do samodzielnej rejestracji do wyborów do Sejmu i Senatu RP poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl/
 
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.
 

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostało utworzonych 16 obwodów głosowania:

Obwód głosowania nr 198, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nowy Jork, Konsulat Generalny RP
233 Madison Avenue (Jan Karski Corner)
New York, NY 10016

Obwód głosowania nr 199, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Nowy Jork, Centrum Polsko-Słowiańskie
177 Kent Street
Brooklyn, NY 11222

Obwód głosowania nr 200, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Nowy Jork, Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa
100 McGuinness Blvd
Brooklyn, NY 11222

Obwód głosowania nr 201, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Nowy Jork, Holy Cross Roman Catholic Church
61-21 56th Road
Maspeth, NY 11378

Obwód głosowania nr 202, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Boston, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
655 Dorchester Avenue
South Boston, MA 02127

Obwód głosowania nr 203, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Buffalo, Kościół Św. Kazimierza
160 Cable Street
Buffalo, NY 14206

Obwód głosowania nr 204, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Central Falls, Klub Towarzystwa im. Kazimierza Pułaskiego, Pulaski Society
518 Roosevelt Avenue
Central Falls, RI 02863

Obwód głosowania nr 205, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Clark, Polska Fundacja Kulturalna
177 Broadway
Clark, NJ 07066

Obwód głosowania nr 206, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Filadelfia, Stowarzyszenie Domu Polskiego
9150 Academy Road
Philadelphia, PA 19114

Obwód głosowania nr 207, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Floral Park, Sala Parafialna Kościoła Świętej Jadwigi
309 Jericho Turnpike
Floral Park, NY 11001

Obwód głosowania nr 208, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Linden, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Sanktuarium Archidiecezjalne św. Jana Pawła II
131 E Edgar Road
Linden, NJ 07036

Obwód głosowania nr 209, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
New Britain, Haller Post
112 Grove Street
New Britain, CT 06053

Obwód głosowania nr 210, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Passaic, Sanktuarium św. Jana Pawła II – Parafia Matki Bożej Różańcowej
6 Wall Street
Passaic, NJ 07055

Obwód głosowania nr 211, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Pittsburgh, Polish Falcons of America
381 Mansfield Avenue, Suite 300
Pittsburgh, PA 15220

Obwód głosowania nr 212, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Doylestown, Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
(budynek Visitor Center)
654 Ferry Road
Doylestown, PA 18901 

Obwód głosowania nr 213, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Cleveland, Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury
6501 Lansing Avenue
Cleveland, OH 44105

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców
Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl/ 

 Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania >):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer, miejsce oraz datę wydania oraz datę upływu ważności polskiego paszportu
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl/

 bądź do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:

 1. telefonicznie, nr tel.: 646-237-2112 lub 646-237-2114 w godzinach: 10:00-15:00 (pozostawienie wiadomości na sekretarce nie jest równoznaczne z zapisem do spisu)
 2. e-mailowo:  nowyjork.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York, 233 Madison Avenue, New York, NY 10016
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 5. faksem, nr faksu: 646-237-2116

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie). 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo:  nowyjork.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York, 233 Madison Avenue, New York, NY 10016
 3. faksem, nr faksu: 646-237-2116

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: http://www.pkw.gov.pl/