KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 4 lipca, 2020   I   07:14:09 AM EST   I   Aureli, Malwiny, Zygfryda
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Stany Zjednoczone

O wolności religijnej w Waszyngtonie

19 lipca, 2019

O wolności religijnej w Waszyngtonie

Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo po raz kolejny zorganizował konferencję ministerialną poświęconą promocji wolności religijnej

- Powinniśmy chronić mniejszości religijne, zwłaszcza w tych częściach świata, gdzie zwykła modlitwa jest aktem wielkiej odwagi – powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas konferencji ministerialnej poświęconej promocji wolności religijnej, zorganizowanej po raz kolejny z inicjatywy amerykańskiego sekretarza stanu Mike’a Pompeo.
 

Celem trzydniowej konferencji było podkreślenie zaangażowania wspólnoty międzynarodowej w promocję wolności religijnej jako podstawowego prawa człowieka oraz wypracowanie działań prowadzących do trwałej poprawy sytuacji w tym zakresie. Uczestnicy zastanawiali się nad konkretnymi sposobami walki z prześladowaniami religijnymi, biorąc pod uwagę doświadczenia z zeszłorocznego spotkania w Waszyngtonie oraz dyskusji regionalnych. W poszczególnych panelach omawiano również sposoby, w jakie międzynarodowy rozwój oraz pomoc humanitarna mogą przyczynić się do promowania wolności religii i wyznania. 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele rządów, organizacji pozarządowych, społeczności religijnych, a także reprezentantów rządów z ponad 80 państw. W przemówieniu minister Jacek Czaputowicz wskazał na podejmowane przez Polskę działania w obronie mniejszości religijnych, w tym zwłaszcza ustanowienie przez ONZ dnia 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię i wyznanie. 

- Wierzymy, że nowy Międzynarodowy Dzień da państwom członkowskim, organizacjom międzynarodowym i społeczeństwu obywatelskiemu możliwość zaangażowania w działania chroniące mniejszości religijne i pomoc ofiarom, które zbyt często pozostają zapomniane i opuszczone – oświadczył polski minister. Pod koniec maja 2019 r. Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło z inicjatywy Polski przez konsensus rezolucję w tej sprawie, a już w tym roku odbędą się pierwsze oficjalne obchody ustanowionego Międzynarodowego Dnia. 22 sierpnia br. Polska zorganizuje spotkanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, którego celem będzie ocena skali prześladowań na tle religijnym na świecie, a także debata nad możliwymi środkami przeciwdziałania temu zjawisku. 

Podczas dzisiejszej konferencji minister Jacek Czaputowicz spotkał się z Nadią Murad, jezydzką aktywistką i laureatką Nagrody Nobla, a także nagrody Ministra Spraw Zagranicznych Pro Dignitate Humana, z którą poruszył kwestie możliwości polskiej pomocy dla Jezydów w Iraku.  

Na marginesie spotkania ministerialnego odbyło się również robocze śniadanie z udziałem przedstawicieli Polski, Stanów Zjednoczonych Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch, którego gospodarzem był Minister Spraw Zagranicznych Węgier Péter Szijjártó. Dyskusja dotyczyła zacieśnienia współpracy reprezentowanych państw na rzecz promocji wolności religijnej i przeciwdziałania prześladowaniom, w szczególności wobec Chrześcijan.

Ambasada RP w Waszyngtonie
2640 16th St NW
Washington, DC 20009