KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 11 lipca, 2020   I   01:40:04 AM EST   I   Benedykta, Kariny, Olgi
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Stany Zjednoczone

Apostille, pełnomocnictwa, legalizacja dokumentu urzędowego do Polski w USA w: NY, NJ, PA, FL

13 grudnia, 2019

Apostille, pełnomocnictwa, legalizacja dokumentu urzędowego do Polski w USA w: NY, NJ, PA, FL

Wiele amerykańskich dokumentów urzędowych jest respektowanych w Polsce na podstawie poświadczenia (zwanego w tekście konwencji haskiej "Apostille")

Uwaga! Polskie agencje świadczące usługi notarialne i wydające Apostille znajdziesz w Mini Polish Pages Zima w druku lub internecie: www.netpol.us

Dzwoniąc do tych firm powołaj się na Polonijną Książkę. Dziękujemy

USA i Polska są stronami konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Apostille

W związku z powyższym, amerykańskie dokumenty urzędowe, o jakich mowa poniżej, są respektowane w Polsce na podstawie poświadczenia (zwanego w tekście konwencji "Apostille"):

 

 1. dokumentów sądowych (np. wyroki rozwodowe, adopcyjne, wyroki sądowe)
 2. dokumentów administracyjnych (np. Akty urodzenia, akty małżeństwa)
 3. dokumentów poświadczonych notarialnie
 4. urzędowych zaświadczeń umieszczanych na dokumentach prywatnych.

Apostille wydają uprawnione urzędy stanowe. Są to, odpowiednio: 

W poszczególnych stanach są odmienne, różniące się od siebie procedury i wymagania związane z wydawaniem poświadczenia Apostille. W związku z tym Konsulat rekomenduje zwracanie się z pytaniami do wyżej wymienionych urzędów stanowych, aby uniknąć błędów i nie narażać się na stratę czasu i niepotrzebne koszty.

Jednocześnie Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku informuje, że w dalszym ciągu wykonywane są poświadczenie podpisu, weryfikacje tłumaczeń, poświadczenia fotokopii z oryginałem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o telefoniczny kontakt z działem prawnym Konsulatu. 

Ogólne informacje dotyczące legalizacji i Apostille

Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa. 

W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.  

Aktualny wykaz państw będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku.   

Aktualny wykaz urzędów upoważnionych do wystawiania apostille

W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa). – link do strony MSZ z Legalizacją

W celu usprawnienia obrotu prawnego niektóre kategorie dokumentów zostały całkowicie zwolnione z obowiązku legalizacji. W szczególności pewne uproszczenia przyjęto w stosunku do aktów stanu cywilnego przyjmując:

 • Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735), która zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji;
 • Konwencję nr 17 sporządzoną w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącą zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446), która zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji (niezależnie od tego czy odpis został wydany na druku międzynarodowym czy miejscowym).

 

Akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji i tłumaczenia na podstawie Konwencji nr 16 pod warunkiem, że zostały sporządzone na odpisie wielojęzycznym

Akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji na podstawie Konwencji nr 17 (Konwencja nie zwalnia od obowiązku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego)

Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina

Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja

  

Podstawa prawna:

 • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938);
 • Konwencja nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. poz. 1735);
 • Konwencja nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1446);
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

Przypominamy, że polskie agencje świadczące usługi notarialne i wydające Apostille znajdziesz w Mini Polish Pages Zima w druku lub internecie: www.netpol.us

Dzwoniąc do tych firm powołaj się na Polonijną Książkę. Dziękujemy

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ