Poniedziałek, 20 maja 2019    Bazylego, Bernardyna, Krystyny  
 
 
 
USA - U.S. News

Kontrola bezpieczeństwa w Konsulacie RP w Nowym Jorku


12-27-2018
ostatnia aktualizacja 12-27-2018, 14:49

Wszystkie osoby odwiedzające Konsulat są zobowiązane do przedstawienia celu wizyty, okazania dokumentu tożsamości oraz do poddania się kontroli bezpieczeństwa.Kontrola bezpieczeństwa w Konsulacie RP w Nowym JorkuFoto Cliffy, Pelham, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Zapewnienie bezpieczeństwa naszym gościom oraz pracownikom jest dla nas priorytetem. Zachęcamy do ograniczenia przynoszonego ze sobą bagażu do minimum – wszystkie torby, torebki, plecaki i walizki zostaną otwarte i poddane drobiazgowej kontroli. 

Przy wejściu do sali przyjęć interesantów Konsulatu zostaną Państwo poproszeni o wyłączenie telefonów komórkowych i innego rodzaju urządzeń elektronicznych. 

Zakazane jest wnoszenie na teren Konsulatu: 

 • broni palnej, gazowej i białej (noży, scyzoryków, itp.)
 • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
 • substancji łatwopalnych lub mających inne, szkodliwe dla otoczenia, działanie
 • narzędzi i ostrych przedmiotów (śrubokrętów, nożyczek, pilników, itp.)

W Konsulacie nie ma pomieszczenia, w którym można byłoby przechować niedozwolone przedmioty. 

Do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników niezbędnych osobom niepełnosprawnym. 

Ze względów bezpieczeństwa, dla sprawnej obsługi, komfortu i ochrony prywatności  osób składających wnioski w sprawach prawnych, obywatelskich, paszportowych i wizowych, w sali przyjęć interesantów nie jest dozwolone: 

 • używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych
 • filmowanie i nagrywanie dźwięku
 • jedzenie i picie (z wyjątkiem dostępnej dla gości wody, karmienia dzieci lub medycznej konieczności)
 • zakłócanie spokoju innym gościom Konsulatu

Służba Ochrony i Kontaktu Konsulatu czuwa nad przestrzeganiem powyższych zasad, ma prawo odmówić wstępu do Konsulatu lub wezwać do opuszczenia placówki osobę, która nie stosuje się do powyższych zasad, stwarza niebezpieczeństwo dla gości lub pracowników, narusza powagę urzędu lub zakłóca porządek publiczny. Teren placówki jest monitorowany. 

Przypominamy, iż wszystkie wizyty w sprawach prawnych, obywatelskich, wizowych i paszportowych, z wyjątkiem spraw dotyczących pomocy konsularnej, wydania zaświadczenia na przewóz zwłok/prochów, poświadczenia podpisu lub kopii dokumentu z oryginałem, odbioru gotowego paszportu lub wizy, muszą być wcześniej zarejestrowane przez www.e-konsulat.gov.pl.  W razie wątpliwości, czy wizyta jest konieczna, prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim Wydziałem Konsulatu. Prosimy o punktualność. 

Goście, zaproszeni na organizowane w Konsulacie wydarzenia kulturalne, są proszeni o przygotowanie dokumentów tożsamości oraz umożliwienie osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sprawnego przeprowadzenia kontroli.


Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2105
www.nowyjork.msz.gov.pl


Poza normalnymi godzinami pracy urzędu, w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie tych zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli polskich, prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego: 646-237-2108 lub 917-520-0032.

Ze względu na bardzo dużą liczbę przychodzących rozmów telefonicznych, skutkujących długim czasem oczekiwania na połączenie, w kontaktach z urzędem sugerujemy wykorzystywanie poniższych adresów email:

GODZINY PRZYJĘĆ 
INTERESANTÓW:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od 8:30 do 14:30
, środa: od 11:30 do 17:30

 • SEKRETARIAT KONSULA GENERALNEGO: tel: 646-237-2102
 • WYDZIAŁ RUCHU OSOBOWEGO: fax: 646-237-2124 / 2126
  • Paszporty: tel: 646-237-2123 / 2128 / 2146
  • Wizy do Polski: tel: 646-237-2120  / 2125
 • WYDZIAŁ PRAWNY I OPIEKI KONSULARNEJ: fax: 646-237-2116
  • Poświadczenie tłumaczeń: tel: 646-237-2133
  • Sprawy stanu cywilnego: tel: 646-237-2133
  • Sprawy obywatelskie: tel: 646-237-2186 / 2139
  • Pomoc konsularna: tel: 646-237-2132 / 2131
  • Zezwolenia na przewóz prochów/szczątków: tel: 646-237-2132
  • Zezwolenia na przewóz broni: tel: 646-237-2132 / 2139
 • REFERAT DS. DYPLOMACJI PUBLICZNEJ
  I WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ:
  tel: 646-237-2114
 • REFERAT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY: tel: 646-237-2140 / 2142

Zdjęcia na wesele, komunie, chrzest!
Do polskich i amerykańskich paszportów

Tylko u polskich fotografów >

 

 
 
  
 

U.S. NEWS - Wiadomości z USA
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU