KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 11 lipca, 2020   I   02:17:14 PM EST   I   Benedykta, Kariny, Olgi
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Stany Zjednoczone

Dyżur konsularny w Buffalo, NY

19 września, 2019

Dyżur konsularny w Buffalo, NY

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku informuje o najbliższym dyżurze konsularnych w Buffalo

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku uprzejmie informuje o zbliżającym się dyżurze konsularnym w Buffalo.
 

Dyżur odbędzie się w sobotę, 28 września 2019 r. w godzinach 9.00-17.00 w hotelu Millenium, 2040 Walden Ave, Buffalo, NY 14225.

 

 Podczas dyżuru TYLKO od zarejestrowanych osób będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu.

 

Obowiązkowa rejestracja na dyżur prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, w środy 11:00-17:00
wyłącznie przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, pod numerem telefonu: (646) 237-2122

 

Do rejestracji proszę przygotować numer PESEL lub podstawowe dane personalne
(imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców).

 

Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek
o wydanie paszportu lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy.

 Do wniosku należy dołączyć:

 

 • posiadany polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę);
 • jeżeli paszport utracił już ważność należy okazać inny aktualny dokument ze zdjęciem (np. paszport amerykański, prawo jazdy),
 • w przypadku utraty/zniszczenia paszportu należy wypełnić zawiadomienie o utracie paszportu oraz okazać inny aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport amerykański, prawo jazdy);
 • jedną aktualną fotografięsprawdź, czy Twoje zdjęcie jest zgodne z wymaganiami (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni oraz tymczasowy),
 • wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru paszportu (wniosek o przesyłkę), chyba że osoba odbierze paszport osobiście w konsulacie

  opcjonalnie:

 • polski akt urodzenia (dotyczy obywateli, którzy nie posiadają numeru PESEL oraz dzieci, dla których rodzice wnioskują o pierwszy paszport);
 • polski akt małżeństwa (dotyczy obywateli polskich, którzy zmienili nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego);

 

W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obojga rodziców w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. Przynajmniej jeden rodzic powinien posiadać polski paszport. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

 

Wnioski można pobrać poniżej ze strony konsulatu (zakładka: Dokumenty do pobrania).(wnioski należy wydrukować DWUSTRONNIE i wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI).

 Wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego

 Zgoda rodziców na wydanie paszportu dla dziecka przed 18 rokiem życia

 Wniosek o przesłanie paszportu

 UWAGA:

Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashier’s check lub certified check
wystawionego na: CONSULATE GENERAL OF POLAND IN NEW YORK 

Gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

 Opłaty konsularne:

 

 • wydanie paszportu – 132 USD
 • wydanie paszportu dla małoletnich do 13. roku życia – 42 USD
 • wydanie paszportu dla dzieci od 13 do 18 roku życia – 66 USD
 • wydanie paszportu dla uczniów powyżej 18 roku życia, studentów studiów stacjonarnych, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych – 66 USD (po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki)
 • wydanie paszportu dla osób powyżej 70 roku życia – 0 USD (bez opłaty)
 • wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza – 396 USD
 • wydanie paszportu 10-letniego i paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 150 USD

 Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 12 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 24 USD.

 Prosimy o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego Money Order na całą sumę (np. 132 + 12 = 144; paszporty dwóch osób z rodziny wspólnie na ten sam adres: 132 + 132 + 12 = 276, etc.).

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ