KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   04:58:59 PM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
44. Pielgrzymka Obrońców Życia
Foto: Jasna Gora News

Z apelem do ludzi dobrej woli o podjęcie zdecydowanych działań obywatelskich w związku z zaplanowanym w Sejmie na 10 kwietnia br. pierwszym czytaniem czterech projektów ustaw proaborcyjnych zwrócili się na Jasnej Górze uczestnicy 44. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Obrońców Życia. Podkreślono, że projekty ustaw nie tylko są sprzeczne z polską racją stanu i godzą w porządek konstytucyjny RP, ale są też zamachem na fundamentalne wartości cywilizacyjne, wynikające wprost z prawa naturalnego.

Mirosława Szymusik – Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

Obrońcy Życia podkreślali, że agresywna postawa m.in. skrajnie feministycznych środowisk nie może usprawiedliwiać zaniechania troski i konkretnych działań na rzecz prawa do życia każdego człowieka od jego poczęcia. Na jedno z ważnych wyzwań, którym jest wychowanie i edukacja młodego pokolenia w duchu szacunku do życia, zwrócił uwagę Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Obrońcy życia apelują także do polityków i dziennikarzy o niekierowanie się uprzedzeniami ideologicznymi i formułowanie przekazu w przestrzeni publicznej w oparciu o rzetelną wiedzę naukową. Uważają za niedopuszczalne wykorzystywanie prawa człowieka do życia do celów politycznych.

Tegoroczne spotkanie na Jasnej Górze było również okazją do świętowania 25-lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, przypomnienia początków działań pro-life, które sięgają roku 1980 i ściśle wiążą się z pielgrzymkami na Jasną Górę. Stały się one odpowiedzią na wezwanie, jakie w encyklice „Evangelium vitae” zawarł św. Jan Paweł II: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.

Foto: Jasna Gora News