KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 lipca, 2024   I   03:40:00 PM EST   I   Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

Rektor KUL: 80 proc. absolwentów studiów w więzieniu nie wraca do przestępczości

Rev. Paweł Rytel-Andrianik, SSD, DPhil - Vatican News
17 sierpnia, 2023

Rektor KUL: 80 proc. absolwentów studiów w więzieniu nie wraca do przestępczości
Rektor ks. prof. M. Kalinowski przyjmuje nowych studentów podczas inauguracji Centrum Studiów KUL w więzieniu. Foto: Vatican News, KUL

Ponad 80 proc. absolwentów po opuszczeniu więzienia nie trafiło już na drogę przestępczą – podkreśla rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, który od 10 lat prowadzi zajęcia dla studentów w więzieniu w Lublinie. Jest to prawdopodobnie jedyny uniwersytet na świecie, który prowadzi regularne kursy w więzieniu identyczne z tymi, które odbywają się w siedzibie uczelni, od poniedziałku do piątku.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od ponad 10 lat prowadzi zajęcia edukacyjne dla osób pozbawionych wolności. Inicjatywa ta – od 2022 roku znana jako Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie – skierowana jest do osób przebywających nie tylko w lubelskim areszcie, ale również w innych zakładach karnych w całej Polsce.

„Przede wszystkim jesteście ludźmi, a dopiero potem więźniami. Nie pozwólcie obić waszych serc pancerzem braku nadziei na lepszą przyszłość (...).

Trzeba nawrócenia, które otworzy nas na jednającą sprawiedliwość i konkretne perspektywy powrotu do normalnego życia” – przypomniał rektor KUL słowa Papieża Franciszka, które ten skierował do osadzonych z włoskiego zakładu karnego „Due Palazzi” w Padwie.

Studia na KUL – zgodnie z treścią listu intencyjnego podpisanego w 2022 r. przez KUL z Centralnym Zarządem Służby Więziennej – ma umożliwić skazanym kształcenie na poziomie wyższym oraz przyswojenie przez nich istotnych wartości etycznych i humanistycznych. Obecnie studia na KUL – zarówno licencjackie, jak i magisterskie – prowadzone są na kierunku nauki o rodzinie. To takie specjalizacje jak asystent osoby niesamodzielnej (studia I stopnia) oraz animacja środowiska społecznego (studia II stopnia).

Rozwój intelektualny, lepsze perspektywy zatrudnienia, resocjalizacja, zwiększenie samooceny i odbudowa więzi społecznych to podstawowe korzyści z podejmowania studiów przez więźniów. „Dla nas najważniejsze jest to, by nie tracić czasu w miejscu, w którym się znaleźliśmy; studia na KUL rozwijają nas i pozwalają z nadzieję myśleć o przyszłości” – mówią Artur, Adrian i Tomasz, którzy odbywając karę pozbawienia wolności są jednocześnie studentami Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

Tomasz, przebywający w izolacji więziennej od 10 lat, uważa, że studia na KUL pozwoliły mu na nowo przemyśleć własne życie. „Mam większe poczucie własnej wartości, gdy wiem, że dzięki nauce będę mógł pomóc innym ludziom” – wyznaje.

Uruchomienie Centrum Studiów KUL bardzo pozytywnie ocenia również Służba Więzienna, nie tylko jej kierownictwo, ale również szeregowi pracownicy jak kpt. Rafał Paczos, który jest starszym wychowawcą ds. kulturalno-oświatowych i biblioteki. „Poznałem wszystkich więźniów, którzy studiowali w Areszcie Śledczym w Lublinie, i u niemal każdego widziałem pozytywną zmianę. Więźniowie uspokajali się, stawali się o wiele bardziej otwarci na świat, na drugiego człowieka, nabierali również optymizmu co do ich własnej przyszłości” – zaznacza funkcjonariusz.

Sukcesem przedsięwzięcia jest to, że KUL dba o procedury akademickie, a służba więzienna dba o bezpieczeństwo tego procesu. „Studiowanie zwiększa poczucie własnej wartości u skazanych, pozwala im także poczuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, pogłębia ich wiedzę i kompetencje, które mogą być wykorzystane po zakończeniu kary. Od 2013 roku studia na KUL ukończyło już kilkudziesięciu więźniów. Ponad 80 proc. absolwentów po opuszczeniu więzienia nie trafiło już na drogę przestępczą” – podsumowuje rektor KUL.

Vatican News, KUL