KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 24 lipca, 2024   I   04:56:04 AM EST   I   Kingi, Krystyna, Michaliny
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

Jak ocieplenie klimatu zmienia europejską turystykę?

Adam Białas - ekspert rynku, dziennikarz biznesowy
14 sierpnia, 2023

Jak ocieplenie klimatu zmienia europejską turystykę?

Najnowszy raport przygotowany przez ekspertów Komisji Europejskiej potwierdził, że rosnące temperatury będą stopniowo odsuwać turystykę od typowych południowych destynacji do chłodniejszych centralnych i północnych rejonów starego kontynentu. Zabójcze fale upałów, pożary, wysychanie rzek, tornada i powodzie to wszystko powoduje, iż branża turystyczna — która ma znaczący udział w europejskim PKB, jest narażona na znaczne obciążenia związane ze zmianami klimatycznymi.

W raporcie zatytułowanym "Regionalny wpływ zmian klimatycznych na europejski popyt turystyczny" przeanalizowano dane z 269 europejskich destynacji w ciągu ostatnich 20 lat i stwierdzono, że podczas gdy popyt turystyczny w Europie będzie ogólnie rósł, to pojawią się nowe trendy i znaczące zmiany regionalne. W przyszłości nie tylko miejsca wypoczynku leżące w centrum i na północy naszego kontynentu odniosą znaczne korzyści — ze szkodą dla południowych, które będą musiały stawić czoła "znacznemu ograniczeniu popytu turystycznego", ale także — z obecnych szczytowych miesięcy w okresie letnim, na wiosnę i jesień przesunie się sezon urlopowy.

W ramach czterech różnych scenariuszy analizy ocieplenia — tj. 1,5, 2, 3 i 4 st. C. widać, że im większy będzie wpływ rosnącej temperatury na zmiany klimatyczne, tym bardziej znacząco wystąpi przesunięcie popytu turystycznych preferencji podróżujących. Schemat ten staje się najbardziej wyraźny w wariantach o wyższym ociepleniu. W wersji ocieplenia o 1,5 i 2 st. C. większość regionów europejskich tj. 80 proc. pozostaje w dużej mierze niezmieniona. Zaledwie szacuje się, że spadek nastąpi na Cyprze, podczas gdy maksymalny wzrost może nastąpić w fińskim rejonie przybrzeżnym. Jednak już w scenariuszach ocieplenia o 3 i 4 st. C. w popycie turystycznym w Europie pojawia się wyraźny schemat północ-południe. Przewiduje on, że regiony Europy Środkowej i Północnej staną się przez cały rok bardziej atrakcyjne dla działalności turystycznej, a 80 proc. tamtejszych regionów zwiększy swój ruch — ze szkodą dla obszarów południowych i śródziemnomorskich. Dla przykładu oznacza to, że 52 badane strefy w Bułgarii, Grecji, na Cyprze, w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Portugalii i Rumunii stracą przepływy podróżujących.

Chociaż przewidywany ogólny wpływ zmian klimatu na zapotrzebowanie na usługi turystyczne w Europie będzie pozytywny, to łączne wyniki skrywają wysoki stopień zróżnicowania pomiędzy regionami. Widzimy bowiem wyraźny trend wzrostu popytu na obszarach centralnych i północnych oraz spadek w strefach południowych starego kontynentu. Najbardziej znaczący wpływ ocieplenia klimatu na podróżnych przewiduje się w regionach przybrzeżnych, dla przykładu znaczny spadek zainteresowana na greckich Wyspach Jońskich i wzrost w zachodniej Walii. Ponadto największe straty związane ze spadkiem turystyki przewiduje się w regionach Cypru, Grecji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii, podczas gdy największe zyski występują w Niemczech, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie w Unii Europejskiej przewiduje się, że popyt turystyczny wzrośnie w okresach przejściowych tj. wiosennych — od marca do maja, i jesiennych — od września do listopada, a nasilenie to będzie potęgowane wraz ze stopniem ocieplenia. Natomiast największy skok aktywności turystycznej przewidywany jest na kwiecień, a największy spadek podróży spodziewany jest w lipcu. Niezależnie od scenariusza badań zmiany popytu turystycznego będą następowały stopniowo. Warto dodać, że oprócz redystrybucji geograficznej oczekuje się również znacznej zmiany sezonowości, przy czym cieplejsze cele podróży będą tracić turystów latem, ale zanotują wzrost wiosną i jesienią, a tradycyjnie chłodniejsze rejony zauważą gwałtowny wzrost liczby gości latem. W raporcie podkreślono, że z czasem tendencje te będą coraz wyraźniejsze, a wraz ze wzrostem ocieplenia klimatu niektóre — kiedyś zbyt zimne, regiony na północy Europy stają się odpowiednie dla turystyki letniej.

Autor © : Adam Białas jest ekspertem rynku, dziennikarzem biznesowym i dyr. w agencji Białas Consulting & Solutions.