KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 22 kwietnia, 2024   I   06:08:56 PM EST   I   Łukasza, Kai, Nastazji
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

Zbigniew Rau zakończył swoją pierwszą oficjalną wizytę w Moskwie jako przewodniczący OBWE

15 lutego, 2022

Zbigniew Rau zakończył swoją pierwszą oficjalną wizytę w Moskwie jako przewodniczący OBWE
Foto: Sebastian Indra / MSZ

W czasie spotkania z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergiejem Ławrowem, urzędujący Przewodniczący podkreślił potrzebę kontynuowania konstruktywnego dialogu opartego na zasadach prawa międzynarodowego oraz zaangażowania w istniejące mechanizmy OBWE, w celu ograniczenia napięć w regionie.

Wskazał także na korzyści, jakie może przynieść przedstawiona niedawno koncepcja Odnowionego Dialogu na temat Bezpieczeństwa Europejskiego.

– Przedstawiona przeze mnie w Wiedniu 8 lutego inicjatywa Odnowionego Dialogu jest ważną inicjatywą polskiego Przewodnictwa w OBWE  w aktualnie napiętej sytuacji międzynarodowej. Mam nadzieję, że Rosja zdecyduje się aktywnie w nią zaangażować – powiedział Zbigniew Rau.

– W moim przekonaniu, podjęcie polskiej propozycji to szansa na rewitalizację OBWE i wzmocnienie jej znaczenia w europejskiej architekturze     bezpieczeństwa, co Rosja niejednokrotnie popierała. Dlatego liczę na wsparcie ze strony rosyjskiej dla wysiłków Przewodnictwa w tym zakresie – dodał minister Rau. Inicjatywa stanowi próbę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dialogu dotyczącego zarówno praktycznych aspektów bezpieczeństwa, jak i kwestii konceptualnych, w tym interpretacji  zasad kompleksowości i niepodzielności bezpieczeństwa, której wagę podnosiła strona rosyjska.

Znacząca cześć dyskusji poświęcona była również sytuacji bezpieczeństwa na i wokół Ukrainy.

– W naturalny sposób, napięta sytuacja bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy, w tym gromadzenie potencjału zbrojnego wzdłuż jej granic, jest tematem priorytetowym polskiego Przewodnictwa w OBWE. Jako Przewodnictwo, wspieramy prace Trójstronnej Grupy Kontaktowej, jak również negocjatorów Formatu Normandzkiego w ożywieniu procesu pokojowego i przełamaniu impasu negocjacyjnego. Każdy postęp w pracach Trójstronnej Grupy Kontaktowej przełożyłby się na poprawę sytuacji dotkniętej konfliktem społeczności lokalnej – powiedział urzędujący Przewodniczący OBWE. Minister zaznaczył też konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania i wypełniania mandatu przez misję SMM.

Na zakończenie wizyty w Moskwie minister Rau spotkał się także z przedstawicielami rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i ekspertami w dziedzinie praw człowieka. – Jako Przewodniczący OBWE będę dokładał wszelkich wysiłków, by tzw. wymiar ludzki OBWE nie nie został przysłonięty przez inne zagadnienia. – Przestrzeganie praw jednostki to gwarancja pokoju – zadeklarował szef polskiej dyplomacji.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ