KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 21 września, 2023   I   09:03:45 PM EST   I   Darii, Mateusza, Wawrzyńca
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

Trzeci dzień wizyty Marszałka Senatu RP wraz z delegacją w Kazachstanie

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
08 listopada, 2021

Trzeci dzień wizyty Marszałka Senatu RP wraz z delegacją w Kazachstanie
Spotkanie w Senacie Republiki Kazachstanu. Foto: Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

W trzecim dniu wizyty w Kazachstanie, 8 listopada br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją spotkał się w stolicy tego kraju, Nur-Sułtanie z przewodniczącym Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu Maulenem Ashimbajewem oraz przewodniczącym izby niższej, Mażylisu - Nurlanem Nigmatulinem.

Marszałkowi towarzyszyli: przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Barbara Zdrojewska, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan oraz przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu Stanisław Gawłowski.

Podczas rozmowy z przewodniczącym Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu, Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że współpraca na wielu płaszczyznach, jaka odbywa się między Polską i Kazachstanem daje dobry fundament do pogłębienia przyjaźni między oboma narodami. Nawiązując do swojego spotkania z Polonią, Marszałek podziękował także za to, że ludzie, którzy czują się Polakami i żyją na gościnnej ziemi kazachstańskiej mają możliwość kultywowania swojego języka i kultury dzięki pomocy państwa. „Nie we wszystkich państwach Polacy mają takie możliwości jak w Kazachstanie” – podkreślił Marszałek. Wyraził pewność, że wizyta delegacji polskiego Senatu będzie impulsem do rozwoju nowych form współpracy obu państw. „Jestem przekonany, że Senaty obu krajów dobrze przysłużą się budowaniu trwałych więzi między oboma krajami” – powiedział prof. Tomasz Grodzki.

Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu Maulene Ashimbajew wyraził przekonanie, że wizyta polskiej delegacji będzie okazją dla dobrego rozwoju relacji między oboma państwami i parlamentami. Podkreślił, że więzy przyjaźni i współpracy sięgają w głąb historii, kiedy to wiele tysięcy represjonowanych Polaków trafiło do Kazachstanu, który stał się ich drugim domem i którzy położyli wielkie zasługi dla rozwoju jego kraju. „Robimy wszystko, co tylko możliwe, by wspierać rozwój języka, kultury i polskiej edukacji” – powiedział Maulen Ashimbajew.

Rozmowy dotyczyły także m.in. sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Przewodniczący Senatu Kazachstanu podziękował za pomoc humanitarną, przekazaną przez Polskę – w tym maseczki oraz pomoc w ewakuacji z Polski obywateli Kazachstanu na początku epidemii. Rozmawiano także o współpracy ekonomicznej i gospodarczej, polskich inwestycjach w Kazachstanie oraz wymianie młodzieży i współpracy naukowej – w Polsce studiuje około 1,2 tys. studentów z Kazachstanu.

Marszałek Senatu RP zaprosił przewodniczącego Senatu Kazachstanu do złożenia wizyty w Polsce.

Przewodniczący Ashimbajew, który w sobotę, 6 listopada br. spotkał się z papieżem Franciszkiem w Watykanie, przekazał Marszałkowi Grodzkiemu prezent od Ojca Świętego – srebrny medal oraz egzemplarz encykliki „Fratelli Tutti”.

Podczas rozmowy z przewodniczącym Mażylisu – niższej izby Parlamentu Kazachstanu - Nurlanem Nigmatulinem, Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki nawiązał do przypadającej w przyszłym roku 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Kazachstanem. Podkreślił, też, że dzięki przyjaźni, okazanej Polakom deportowanym do Kazachstanu, mogli oni przetrwać czas represji. „Nasi zesłańcy przetrwali dzięki gościnności i pomocy Kazachów, na tym fundamencie przyjaźni w trudnych czasach można budować dalszy rozwój w lepszych czasach” - podkreślił „Jesteśmy zdeterminowani, żeby mimo dobrej wymiany handlowej czy współpracy kulturalnej, podnieść to na jeszcze wyższy poziom. Senat zrobi wszystko, by się do tego przyczynić” – dodał Marszałek.

Przewodniczący Mażylisu Nurlan Nigmatulin podkreślił, że w ciągu 30 lat od nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską i Kazachstanem, udało się stworzyć dialog polityczny i współpracę ekonomiczną, handlową, kulturalną oraz relacje prawne. „Jestem przekonany, że ta wizyta posłuży rozszerzeniu współpracy między oboma krajami oraz da mocny impuls dla wzmocnienia współpracy międzyparlamentarnej” – powiedział. Zwrócił uwagę, że podtrzymywaniu dobrych kontaktów między oboma krajami służy także polska diaspora w Kazachstanie.

Marszałek Senatu RP złożył także wieniec przed Pomnikiem Obrońców Ojczyzny. Polska delegacja odwiedziła też Miejsce Pamięci i Muzeum Ofiar Represji Politycznych i Totalitaryzmu. Powstało ono w miejscu dawnego obozu ALŻIR, przeznaczonego dla żon „zdrajców ojczyzny”, których mężowie byli represjonowani przez reżim stalinowski. W obozie tym przebywały m.in. 173 Polki.

Marszałek Senatu i towarzyszący mu senatorowie zapoznali się z historia miejsca i ekspozycją muzealną, złożyli także kwiaty przed tablicą, pamięci Polek – ofiar represji politycznych w ZSRR i więzionych w tym obozie w latach 1937-53. „To miejsce jest przestrogą, jaką dała nam historia, ostrzeżeniem przed nienawiścią, przed rasizmem i ksenofobią. Przestrogą jakże aktualną, gdyż na świecie nie brakuje totalitarnych rządów i zbrodniczych ideologii, dla których moralność, współczucie, szacunek dla człowieka, jego praw i godności nic nie znaczą” - napisał Marszałek Senatu RP we wpisie do księgi pamiątkowej muzeum. „Naszym obowiązkiem jest podjęcie wszelkiego wysiłku, by wspólnie z innymi narodami zapewnić przyszłym pokoleniom świat wolny od totalitaryzmu, represji politycznych, wojen i nienawiści” – napisał prof. Tomasz Grodzki.