KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 14 sierpnia, 2022   I   07:38:39 AM EST   I   Alfreda, Maksymiliana, Selmy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Kazachstanie

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
06 listopada, 2021

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Kazachstanie
Foto: Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją rozpoczął 6 listopada br. czterodniową wizytę w Kazachstanie na zaproszenie przewodniczącego Senatu tego kraju, Maulena Ashimbajewa. Marszałkowi towarzyszą: przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Barbara Zdrojewska, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan oraz przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu Stanisław Gawłowski.

Na lotnisku w Nur-Sułtanie delegację powitał wiceprzewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu, Nurlan Abdirow wraz grupą senatorów oraz ambasador RP w Kazachstanie, Selim Chazbijewicz.

W niedzielę, 7 listopada, polska delegacja uda się do miejscowości Pierwomajka, gdzie spotka się z Polonią. Marszałek Tomasz Grodzki odwiedzi także w domach dwoje Polaków, deportowanych do Kazachstanu w 1936 r. W obecności przedstawicieli społeczności polskiej Marszałek wraz senatorami złożą kwiaty przed Pomnikiem Represjonowanych Polaków.

Polska społeczność w Kazachstanie liczy około 30 tys. osób. To w większości potomkowie osób deportowanych jako obywateli ZSRR w 1936 roku z Podola, z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Kazachskiej SRR. Bardzo małą grupę stanowią potomkowie polskich zesłańców z XIX wieku, a tylko nieliczni posiadali obywatelstwo II Rzeczypospolitej.

Od 1994 roku w Kazachstanie działa Związek Polaków w Kazachstanie, w skład którego wchodzi 11 organizacji regionalnych. W Kazachstanie funkcjonują trzy Domy Polskie, dom w Pierwomajce, zakupiony ze środków Senatu RP, istnieje od 2004 roku.

W poniedziałek, 8 listopada, prof. Tomasz Grodzki spotka się z przewodniczącym Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu Maulenem Ashimbajewem oraz przewodniczącym Izby Reprezentantów – Mażylisu Nurlanem Nigmatulinem. Polska delegacja odwiedzi także Miejsce Pamięci i Muzeum Ofiar Represji Politycznych i Totalitaryzmu.

Na wtorek, 9 listopada, zaplanowane zostało spotkanie z prezydentem Prezydentem Republiki Kazachstanu Kasymem Żomartem Tokajewem oraz spotkanie z wicepremierem - ministrem spraw zagranicznych Republiki Kazachstanu Muchtarem Tileuberdim.

Rozmowy polskiej delegacji dotyczyć będą m.in. współpracy między Polską i Kazachstanem w wymiarze parlamentarnym, gospodarczym i kulturalno-naukowym, wymiany doświadczeń związanych z pandemią COVID-19 oraz spraw dotyczących społeczności polskiej w Kazachstanie. Poruszane będą także globalne kwestie klimatyczne, problemy polityki społecznej oraz dialogu miedzy narodowego i działań na rzecz zapewnienia pokoju i stabilizacji.