KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 6 października, 2022   I   03:53:01 PM EST   I   Artura, Fryderyki, Petry
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

Komisja Europejska głęboko zaniepokojona wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego

15 lipca, 2021

Komisja Europejska głęboko zaniepokojona wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca.

Komisja jest głęboko zaniepokojona wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w której stwierdza się, że środki tymczasowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa, zarządzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są niezgodne z Konstytucją RP. Wyrok ten potwierdza nasze obawy co do stanu praworządności w Polsce.

Komisja zawsze reprezentowała w tym względzie bardzo jasne stanowisko i potwierdza je ponownie:

  • prawo UE jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego;
  • wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych, są wiążące dla organów i sądów krajowych wszystkich państw członkowskich.
  • prawa obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw muszą być chronione w ten sam sposób we wszystkich państwach członkowskich.

Komisja Europejska oczekuje, że Polska zapewni pełne i prawidłowe wykonanie wszystkich orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Obejmuje to również wczorajsze postanowienie Trybunału o nałożeniu na Polskę środków tymczasowych w celu natychmiastowego zawieszenia stosowania niektórych przepisów ustawy z grudnia 2019 r. o sądownictwie, w tym dotyczących funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów, aby zapewnić jednolite stosowanie i integralność prawa Unii.

europa.eu