KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 2 kwietnia, 2023   I   02:52:20 AM EST   I   Franciszka, Malwiny, Władysława
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

Medal od Stowarzyszenia Szlachty Wielkopolskiej dla Profesora Mirosława Matyi

Ewelina Modrzejewska - Nowy Jork
02 lutego, 2021

Medal od Stowarzyszenia Szlachty Wielkopolskiej dla Profesora Mirosława Matyi

Niektórym wydaje się, że nie ma wspólnych punktów między demokracją bezpośrednią, pielęgnowaną przez polską szlachtę przed wiekami i aktualną demokracją bezpośrednią, na której opiera się skutecznie system polityczny Szwajcarii.

Mało kto wie, że Szwajcarzy bardzo uważnie przyglądali się poczynaniom Polaków w XVII i XVIII wieku. Wówczas bowiem demokracja szlachecka była w Polsce już rozwinięta na szczeblu państwowym (jako jedyna w Europie), a w Szwajcarii uprawiana dopiero na szczeblu gminy.

Prof. Tomasz Kaźmierski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, opisał to zjawisko bardzo trafnie w przedmowie do książki profesora M. Matyi pt. "Szwajcaria demokracja szansa dla Polski":

"Nasza kultura jest zbliżona do szwajcarskiej. Polski parlamentaryzm wyrósł z samorządności lokalnej, której burzliwy rozwój rozpoczął przywilej koszycki z 1374 roku. Polska samorządność już w czasach Średniowiecza opierała się na decyzjach podejmowanych przez rycerstwo na sejmikach funkcjonujących podobnie do szwajcarskich zgromadzeń ludowych. Na te podobieństwa zwracano uwagę od stuleci. Stanisław Leszczyński w traktacie "Głos wolny wolność ubezpieczający" (1743) postuluje nawet unię państw wolnych, do których oprócz Rzeczpospolitej zaliczał m.in. kantony szwajcarskie.

Jest prawdopodobne, że traktat Leszczyńskiego wpłynął na światopogląd polityczny filozofa J. J. Rousseau, Szwajcara, wielkiego przyjaciela Polaków i orędownika polskich zasad ustrojowych. Rousseau twierdził, że ustrój polityczny kształtuje cechy moralne obywateli i w tym kontekście wysoko oceniał charakter Polaków. Rousseau w pracy "Uwagi o rządzie Polski" (1771) postulował naprawę polskiego ustroju w taki sposób, by nie zaprzepaścić tych jego cech, które uczyniły Polaków wolnym narodem. "Kochacie wolność i jesteście jej godni" pisał Rousseau do Polaków".

Profesor Mirosław Matyja, który regularnie publikuje felietony na naszym portalu, otrzymał medal X-lecia Stowarzyszenia Szlachty Wielkopolskiej za pracę na rzecz demokracji bezpośredniej w Polsce w powiązaniu z tradycją demokracji szlacheckiej, której dzisiejszym uosobieniem jest Szlachta Wielkopolska. Profesor Matyja pełni funkcję ambasadora Szlachty Wielkopolskiej w Austrii, Liechtensteinie i w Szwajcarii.

Jeśli ktoś ma problemy z demokracją szlachecką lub z jej rolą w historii Polski, będzie miał również spory problem ze zrozumieniem możliwości wprowadzenia elementów demokracji bezpośredniej do aktualnie panującego w Polsce ustroju politycznego. No cóż, każdemu według jego wiedzy historycznej i potrzeb politycznych…