KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 14 maja, 2021   I   09:35:00 AM EST   I   Bonifacego, Julity, Macieja
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

Demokracja versus globalizacja

Prof. Mirosław Matyja
30 grudnia, 2020

Demokracja versus globalizacja

Idea demokratycznej formy rządów rozpowszechniła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na całym świecie. W ciągu ostatnich kilku dekad znacznie wzrosła również liczba demokratycznie zarządzanych państw.

Niemniej jednak osobiście wyznaje tezę, że ugruntowane demokracje znajdują się pod presją globalizacji. Z jednej strony zwraca się uwagę na fakt, że partycypacja polityczna winna dominować nad aktywnością ekonomiczną. Z drugiej strony, zwiększający się stres gospodarczy ma negatywny wpływ na partycypację polityczną, a więc demokratyczne formy rządzenia państwem.

Struktury społeczne, które rozwinęły się w wyniku procesów zmian społecznych i gospodarczych w ostatnich kilkudziesięciu latach, znajdują się pod presją, co z kolei może prowadzić i prowadzi do politycznych reakcji obronnych. Innym problemem jest to, że interesy publiczne często pozostają w tyle za prywatnymi. Tłumaczy się to również malejącą siłą przetargową państw lub demokratycznie legitymizowanych przedstawicieli wobec wzmocnionych interesów prywatnych, przedsiębiorstw i korporacji. Potężne grupy interesów przejmują dominującą rolę w państwie i w ten sposób dezawuują struktury demokratyczne.

Globalizacja miała ponoć wzmacniać rozwój demokracji na świecie. Tymczasem dzieje się dokładnie na odwrót.

Integracja z rynkiem światowym doprowadziła do gospodarczego, a w konsekwencji politycznego wzmocnienia niedemokratycznych reżimów w wielu krajach. Dominacja wielkich korporacji, które są w stanie kupić ustawę, oraz powiązania elit politycznych z gospodarczymi, doprowadzają do dewiacji idei demokracji.

Do tego dochodzi fakt, ze państwa, które same uważają się za demokratyczne, nie są nimi de facto. Większość z nich rozwinęła specyficzny rodzaj połowicznej demokracji, który określam semidemokracją. Zjawisko to obserwujemy szczególnie w krajach azjatyckich, ale nie tylko.

W tym kontekście zdecydowałem się na założenie centrum badan nad demokracją w Indiach i Indonezji. Instytucja ta, oprócz organizowania konferencji i szerzenia idei demokracji głownie w państwach azjatyckich, będzie również obejmowała możliwość studiów demokracji na jednym z hinduskich uniwersytetów (wydział politologii) w Mumbaju, gdzie sam będę wykładał założenia demokracji bezpośredniej.

Rozpoczęcie działalności tej instytucji, w której skład wejdzie z czasem parę uniwersytetów w Indiach, Indonezji, Malezji itd., przewiduję na wiosnę 2021 r. a początek studiów w semestrze zimowym 2021/22.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ