KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 stycznia, 2022   I   05:32:29 PM EST   I   Fabioli, Miły, Sebastiana
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych

23 października, 2020

75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych

W sobotę 24 października przypada 75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Narodów Zjednoczonych w Polsce (United Nations Association Poland - UNAP) zorganizowało Tydzień ONZ – serię wirtualnych dyskusji, w ramach których dyplomaci, akademicy i praktycy rozmawiali o priorytetowych obszarach działalności organizacji, a także Polski na jej forum.

– ONZ powołano po to, by po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej uniknąć kolejnego globalnego konfliktu. Mimo że skuteczność ONZ nierzadko jest przedmiotem krytyki, należy przyznać, że w tym wymiarze organizacja w pełni spełniła swoją rolę – ocenił minister Rau w wystąpieniu podsumowującym tydzień wirtualnych debat dotyczących najważniejszych aspektów działania ONZ.

Panel „Jaka Polska w jakim ONZ?” otworzył minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji podsumował wydarzenia Tygodnia ONZ, których tematyka skupiała się na filarach działalności organizacji – prawach człowieka, pokoju i bezpieczeństwie oraz rozwoju. Minister zwrócił również uwagę na szczególną rolę młodzieży oraz zwiększające się zaangażowanie tej grupy w działania organizacji.

W swoim wystąpieniu szef polskiej dyplomacji, odnosząc się do historycznego momentu 75. Rocznicy, podkreślił: – Trudno wymiernie ocenić i zmierzyć działalność ONZ. W mojej opinii jednak pozytywna rola Narodów Zjednoczonych jest niekwestionowana i nie ma dla tej organizacji realnej alternatywy.

Odnotowując zaangażowanie Polski, Minister Rau przypomniał o niedawno zakończonym członkostwie w Radzie Bezpieczeństwa oraz powrocie w 2019 r. polskich żołnierzy do służby w ramach misji pokojowych ONZ. Zwrócił także uwagę na działania Polski na rzecz ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw grup najsłabszych – dzieci i osób z niepełnosprawnościami oraz obronie wolności religii i przekonań, które są priorytetami obecnego członkostwa Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ.

W trakcie wydarzenia jednym z panelistów był wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, który odniósł się do kluczowych z punktu widzenia Polski zadań ONZ, priorytetowych obszarów działań oraz kwestii reformy organizacji.

Zapis dyskusji i wystąpień, które odbyły się w ramach Tygodnia ONZ dostępny jest tutaj.