KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 stycznia, 2022   I   06:05:33 AM EST   I   Fabioli, Miły, Sebastiana
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

OBWE oświadcza: polskie wybory prezydenckie nie będą demokratyczne.

Aldona Kuś, Warszawa     27 kwietnia, 2020

OBWE oświadcza: polskie wybory prezydenckie nie będą demokratyczne.

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE, angielski skrót nazwy: OSCE) dokonała oceny prezydenckich wyborów w Polsce, w kształcie zakładanym przez specustawę, jaka przeszła przez Sejm i trafiła do Senatu. OBWE stwierdza jednoznacznie, że w planowanej formie wybory nie mogą zostać uznane za demokratyczne.

Takiej oceny dokonała wyspecjalizowana instytucja OBWE - Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human Rights) powołana w 1990 r. jako Biuro Wolnych Wyborów. Instytucja cieszy się powszechnym uznaniem społeczności międzynarodowej, jako strażnik wolności i demokracji. Siedzibą Biura obrano w 1990 roku Warszawę w dowód uznania dla demokratycznych przemian ustrojowych dokonanych w Polsce w wyniku właśnie – wolnych i demokratycznych wyborów.

Zgodnie z rekomendacjami Biura, by nadchodzące wybory w Polsce były demokratyczne konieczne będzie:

  1. Zagwarantowanie, że zmiany ram prawnych dotyczących wyborów zostaną przyjęte w drodze publicznego i powszechnego procesu, który będzie zgodny z zasadami legalności i praworządności, pozwoli na konstruktywną dyskusję i ułatwi konsensus kluczowych zainteresowanych stron;
  2. Przyjęcie zmian w ordynacji wyborczej na długo przed wyborami, aby zachować pewność prawną i dać wystarczająco dużo czasu na przygotowania administracyjne i edukację wyborców;
  3. Ponowne rozpatrzenie przepisu pozwalającego marszałkowi Sejmu na zmianę terminu wyborów;
  4. Przywrócenie Państwowej Komisji Wyborczej kompetencji nadanych przez projekt ustawy ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi
  5. Zagwarantowanie możliwości obserwacji działalności gminnych komisji wyborczych przez pełnomocników i obserwatorów obywatelskich oraz rozważenie wyposażenia ich w sprzęt ochrony osobistej.

Zapewne jakaś reakcja obecnych władz Polski na takie stanowisko OBWE nastąpi.