Piątek, 15 lutego 2019    Arnolda, Jowity, Georginy  
 
 
 
ŚWIAT - World News

Prawosławni z Rosji idą na wojnę Michał Klonowski


09-16-2018
ostatnia aktualizacja 09-16-2018, 04:42

Biskupi Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego zgromadzeni na zwołanym w trybie pilnym Świętym Synodzie postanowili zawiesić swoje więzy z Patriarchatem Ekumenicznym w Konstantynopolu - podała Katolicka Agencja Informacyjna.Prawosławni z Rosji idą na wojnę

Jest to odpowiedź na mianowanie 7 września przez patriarchę Bartłomieja I dwóch egzarchów dla Ukrainy: arcybiskupa Pamfilii Daniela (Zelińskegoi) z USA i biskupa Edmontonu w Kanadzie Hilariona w ramach rozpoczęcia procedur przyznawania autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu.

W wydanym w Moskwie komunikacie czytamy (cytat za KAI):

Patriarchat Moskiewski jest zmuszony zawiesić liturgiczne modlitewne wspomnienie patriarchy Konstantynopola i z głębokim żalem zawiesić koncelebrację z hierarchami Patriarchatu Konstantynopola, jak również anulować udział Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w zgromadzeniach episkopatu oraz w dialogach teologicznych, komisjach wielostronnych i wszelkich innych strukturach kierowanych lub współkierowanych przez przedstawicieli Patriarchatu Konstantynopola. W przypadku, gdyby Patriarchat Konstantynopola nadal prowadził działalność niekanoniczną na terenie Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, będziemy zmuszeni całkowicie zerwać komunię eucharystyczną z Patriarchatem Konstantynopola. Cała odpowiedzialność za tragiczne konsekwencje tego podziału będzie spoczywać osobiście na patriarsze Bartłomieju z Konstantynopola i na hierarchach go wspierających.

Mając świadomość, że obecna sytuacja zagraża całemu światu prawosławnemu, w tej trudnej godzinie prosimy lokalne Kościoły Autokefaliczne o wsparcie i wzywamy prymasów Kościołów, aby w pełni uświadomili sobie naszą wspólną odpowiedzialność za losy świata prawosławnego i zainicjowali braterską, wszech prawosławną dyskusję na temat sytuacji Kościoła na Ukrainie.

Wzywamy cały Rosyjski Kościół Prawosławny do żarliwej modlitwy o zachowanie jedności Świętego Prawosławia.

Wygląda na to, że stanęliśmy na progu religijnej wojny w obrębie prawosławia.

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 

 
  
 
 

WORLD NEWS - Wiadomości ze świata
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU