Czwartek, 21 lutego 2019    Eleonory, Lenki, Kiejstuta  
 
 
 
ŚWIAT - World News

Ukraińska reakcja potępiająca polską ustawę Michał Klonowski


02-08-2018
ostatnia aktualizacja 02-08-2018, 06:27

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła oświadczenie, w którym potępiła nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy oraz do obu izb polskiego parlamentu o przywrócenie relacjom ukraińsko-polskim równowagi, racjonalizmu, życzliwości i strategicznego partnerstwa - poinformowała Polska Agencja Prasowa.Ukraińska reakcja potępiająca polską ustawę

Dokument poparło w głosowaniu 242 deputowanych w liczącym 450 osób parlamencie.

Zdaniem deputowanych nowelizacja zawiera wykrzywione pojęcie ukraińskiego nacjonalizmu, co pozwoli na manipulowanie tym terminem i wzmocni nastroje antyukraińskie w Polsce.

„Otwarty dialog, swobodna wymiana myśli i wolność akademicka znalazły się pod groźbą postępowań karnych, co przeczy wartościom demokratycznym” - czytamy w cytowanym przez PAP dokumencie.

Rada Najwyższa oświadczyła, że „kategorycznie nie przyjmuje i odrzuca politykę podwójnych standardów i narzucania idei odpowiedzialności zbiorowej oraz podejmowanych przez stronę polską prób zrównania wszystkich bojowników o niepodległość Ukrainy ze zbrodniami dwóch reżimów totalitarnych XX wieku, nazistowskiego i komunistycznego”.

Według ukraińskich deputowanych nowelizacja „przeczy literze i duchowi” partnerstwa strategicznego między Ukrainą i Polską, a także zapisom Deklaracji Pamięci i Solidarności z 20 października 2016 roku, w której Rada Najwyższa Ukrainy i Sejm RP zwróciły uwagę na walkę sił opozycji antykomunistycznej w obu krajach dającą moralne podstawy dla przywrócenia im niepodległości. Zapisano w niej, że istnieje potrzeba intensyfikacji bezstronnych badań historycznych, a także „powstrzymywania sił, które prowadzą do sporów w naszych państwach”.

Współcześnie żyjący powinni przekazywać kolejnym pokoleniom „prawdę o rzeczywistych, a nie wyrwanych z ogólnego kontekstu przyczynach, które doprowadziły do przelewu krwi między naszymi narodami w latach drugiej wojny światowej i które miały tragiczne następstwa dla naszych dwóch narodów”. Podsycanie konfliktów między „tradycyjnie przyjaźnie nastawionymi wobec siebie” Ukraińcami i Polakami leży w interesie „wspólnych wrogów naszej państwowości i suwerenności”, którymi były nazizm i komunizm, „a dziś jest rosyjski agresor i okupant”.

W oświadczeniu podkreślono, że duże zaniepokojenie Rady Najwyższej wywołuje to, iż wzrost nastrojów antyukraińskich oraz atmosfera presji, a także zastraszania mogą mieć wpływ na prawa blisko miliona Ukraińców pracujących i uczących się w Polsce.

„Niepokoją nas także demonstracyjne akcje niszczenia ukraińskich upamiętnień na terytorium Polski, napaści na uczestników uroczystości religijnych i członków ukraińskiej społeczności w Polsce, zakazy imprez kulturalnych oraz szowinistyczna retoryka” - czytamy w oświadczeniu.

Błędów przeszłości można uniknąć w przyszłości jedynie poprzez obiektywną ocenę faktów historycznych, stosowanie odpowiedzialności personalnej, a nie zbiorowej, a także poprzez „należyty szacunek i równoprawną troskę o pamięć wszystkich ofiar na terytorium obu państw”.

„Pospieszne i niewyważone akty ustawodawcze świadczą o tym, że instrumentalizacja polityki pamięci wykorzystywana jest przez parlament Polski w doraźnych celach”- zapisano w dokumencie.

Deputowani przywołali apele papieża Jana Pawła II o chrześcijańskie przebaczenie, które „pozwoli na budowanie silnego partnerstwa strategicznego między Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską, które jest gwarancją pokoju i bezpieczeństwa w całej Europie” (wszystkie cytaty za PAP).

„Rada Najwyższa ogłosiła jednocześnie, że solidaryzuje się ze wspólnotą międzynarodową w sprawie nowelizacji ustawy o IPN i nie zgadza się na negowanie zbrodni Holokaustu. Ukraińscy parlamentarzyści zaapelowali także do swoich polskich partnerów o otwarcie i konstruktywny dialog na rzecz dalszego rozwoju wzajemnych relacji” - czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

Podpisana już przez Prezydenta RP i skierowana przezeń do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wprowadza przepisy, które mają umożliwić wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów, a zwłaszcza tych formacji, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką.

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 

 
  
 
 

WORLD NEWS - Wiadomości ze świata
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU