KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 22 kwietnia, 2024   I   06:09:35 PM EST   I   Łukasza, Kai, Nastazji
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Technologie

Budowa szerokopasmowego internetu i likwidacja tzw. białych plam w Polsce

01 lutego, 2017

Załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, informatyzacja szkół – to część priorytetów na ten rok. W środę, w ramach przeglądu resortów, szefowa rządu spotkała się z minister cyfryzacji Anną Streżyńską

Urzędy on-line

Premier Beata Szydło zapowiedziała, że w 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji będzie kontynuowało wychodzenie do obywateli z ułatwieniami dotyczącymi załatwiania spraw w urzędach, także przez przedsiębiorców. Pani minister podjęła się trudnego zadania, jakim jest koordynacja systemów informatycznych i znalezienie takich rozwiązań w administracji rządowej i samorządowej, które poprzez ujednolicenie pewnych procedur doprowadzą do oszczędności budżetowych – podkreślała szefowa rządu. Premier rozmawiała również z minister Streżyńską o informatyzacji szkół i placówek oświatowych. Proces już się toczy i będzie kontynuowany – poinformowała szefowa rządu.

Sprawna e-administracja jest źródłem oszczędności dla państwa i obywateli – mówiła minister Streżyńska. Celem projektów Ministerstwa Cyfryzacji jest oszczędność czasu i wygoda obywateli. Przykładem usług, które będą dostępne on-line jest złożenie wniosku o dowód osobisty. W 2017 roku skorzysta z tego ponad 8 mln obywateli wymieniających dowody. Dodatkowo ministerstwo we współpracy z MEN pracuje nad tym, by osoby zapisujące dzieci do szkoły, mogły to zrobić elektronicznie.

Plany MC na 2017 rok

Wśród głównych zadań Ministerstwa Cyfryzacji szefowa resortu wymieniła koordynację zarządzania rządowego IT, cyberbezpieczeństwo, większą dostępność usług dla obywatela. Resort stawia sobie za zadanie wyrównywanie szans młodych ludzi w dostępie do internetu oraz wspieranie rozwoju cyfrowego i generowanie realnych oszczędności dla państwa.

Najważniejsze zadanie to zarządzenie państwowymi systemami informatycznymi. To obszar bardzo ważny, dlatego, że po pierwsze działania w tym zakresie wspierają sam sektor IT, a także wspierają w ogóle gospodarczy rozwój kraju i rozwój sprawności państwa jako takiego – powiedziała Anna Streżyńska.

Ponad 3 mld zł zostaną zainwestowane w budowę szerokopasmowego internetu i likwidację tzw. białych plam – zadeklarowała minister cyfryzacji. Ponad 83% gospodarstw domowych objętych naszą inicjatywą znajduje się w małych miejscowościach, o liczbie ludności poniżej 5 tys. mieszkańców. Ponad 50% tych gospodarstw znajduje się w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców, w których do tej pory internet nie docierał – mówiła minister. Inwestycje w szerokopasmowy internet zostaną dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycje te są ściśle związane z tworzeniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która będzie obejmowała wszystkie polskie szkoły i zapewniała w nich cyberbezpieczeństwo. Sieć będzie zapewniała dostęp do zaawansowanych materiałów edukacyjnych, e-podręczników, e-dzienniczka i tym podobnych produktów. Już w tym roku zainwestowaliśmy 124 mln zł w edukację dzieci na obszarach wiejskich w zakresie kodowania. Będzie to kontynuowane – powiedziała szefowa resortu cyfryzacji. Mówiła, że dotyczy to również dokształcania nauczycieli i trenerów.