KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   04:52:10 PM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Technologie

Technologiczny biznes w Polsce i parki technologiczne

10 lutego, 2015

Jednym z powodów nienajgorszej kondycji gospodarki Polski jest aktywność polskich przedsiębiorców w dziedzinach zaawansowanych technologicznie. Rząd zauważa to zjawisko i stara się aktywnie je podtrzymywać, m.in. poprzez tworzenie tzw. parków technologicznych. Niezależnie od ogólnej oceny racjonalności angażowania się państwa w sferę biznesową, zauważyć należy, że działalność tych parków ugruntowała się w polskich realiach gospodarczych.

Park technologiczny to kompleks gospodarczy stanowiący zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, utworzony w celu ułatwienia przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, głównie w obszarach technologiczne zaawansowanych.

Działalność podmiotów zarządzających parkami dotyczy przede wszystkim inicjowania współpracy międzynarodowej, tworzenia ram organizacyjnych dla kooperacji przedsiębiorców i środowiska akademickiego, wspierania komercjalizacji wiedzy pochodzącej z badań naukowych, inicjowania i usprawniania transferu technologii, szkoleń, doradztwa, wynajmy powierzchni biurowej, usługowej i laboratoryjnej a także ułatwiania dostępu do źródeł finansowania.

Instytucja parku technologicznego jest rozwiązaniem powszechnie na świecie spotykanym. Polskie parki stanowią nawiązanie do instytucji amerykańskiej research park czy brytyjskiej science park. Nie funkcjonują one jednak według jednego schematu i wykazują dosyć istotne różnice. Każdy z kilkudziesięciu obecnie parków w Polsce posiada indywidualny charakter. Wynika on zazwyczaj z uwarunkowań regionalnych, w tym lokalnych tradycji przemysłowych. Szczególną instytucję stanowią tu tzw. inkubatory technologiczne, których działalność ukierunkowana jest na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

Co funkcjonowanie parków oznacza w praktyce dla innowacyjnych przedsiębiorców? Cóż, z jednej strony śmieszyć trochę mogą szumne zapowiedzi ze strony władz publicznych, że podmioty zarządzające parkami ocenią perspektywy dla nowego produktu i wskażą przedsiębiorcy drogę do sukcesu gospodarczego. Gdyby urzędnicy naprawdę byli w stanie tego dokonać, to sami zajęli by się działalnością gospodarczą.

Z drugiej strony instytucja parków oferuje inne – faktyczne – możliwości wsparcia technologicznych biznesów. Dotyczy to głównie dostępu do gotowej, często światowej klasy infrastruktury. Ponadto funkcjonowanie parków technologicznych wiązać się może z instytucją specjalnych stref ekonomicznych, dających możliwość preferencyjnych warunków prowadzenia biznesu.

Posiadanie siedziby na terenie polskiego parku technologiczne ma podwójny sens, jeżeli innowacyjny produkt chcemy sprzedawać poza terytorium RP. Istnieje tu bowiem możliwość wykorzystania powszechnych dla polskich przedsiębiorców ułatwień eksportowych, również do państw spoza Unii Europejskiej.

Przykładem wsparcia z użyciem środków publicznych jest funkcjonowanie od listopada 2014 r. specjalnego pakietu regulacji dla eksporterów. Regulacje te uwzględniają możliwość pokrycia części kosztów działalności eksportowej, podejmowanej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc jeszcze przez ponad sześć lat.

Tomasz-Machelski.jpgTomasz Machelski
www.legalmoneyreport.com