KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   03:31:17 PM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Technologie

Cyberbezpieczeństwo RP

22 stycznia, 2015

Dzisiaj Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało doktrynę cyberbezpieczeństwa Polski.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to najnowsza i współcześnie najbardziej wymagająca dziedzina bezpieczeństwa narodowego, łącząca wymiary obronny i ochronny, cywilny i wojskowy, a także publiczny oraz prywatny. Dlatego też najważniejszym wymaganiem w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa jest podejście zintegrowane i kompleksowe, obejmujące wszystkie te obszary.

Celem opracowanej Doktryny jest stworzenie warunków do budowania systemu spełniającego powyższe wymagania. Powinien on zapewniać spójne podejście administracji, służb, sił zbrojnych, sektora prywatnego i obywateli do organizowania bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Doktryna powinna być strategicznym „wspólnym mianownikiem” na poziomie krajowym, uwzględniającym jednocześnie sojusznicze rozwiązania obowiązujące w Unii Europejskiej oraz NATO, a także narodowy dorobek, jak odnosząca się przede wszystkim do wymiaru pozamilitarnego Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP.

Doktryna określa cele strategiczne, wśród których podstawowym jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni. Dokument dokonuje także diagnozy środowiska cyberbezpieczeństwa RP, wskazując zagrożenia, ryzyka i szanse w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Określa jednocześnie najważniejsze zadania, które powinny być realizowane w ramach budowy systemu cyberbezpieczeństwa państwa.

Poszczególne postulaty dotyczą m.in. wprowadzenia określonych rozwiązań formalno-prawnych oraz mechanizmów współpracy i wzajemnego oddziaływania sektora publicznego i prywatnego, inwestycji w narodowe rozwiązania w dziedziniecyberbezpieczeństwa, czy wykorzystania potencjału obywatelskiego na rzecz obrony oraz ochrony państwa w cyberprzestrzeni.

Doktryna powinna stanowić punkt odniesienia i ukierunkowania dla dalszych prac, tworzących zaawansowane rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa Polski w cyberprzestrzeni.

[Pobierz dokument]

www.bbn.gov.pl