KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 25 lipca, 2021   I   11:27:23 PM EST   I   jakuba, Krzysztofa, Walentyny
 1. Home
 2. >
 3. REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług przez portal www.Poland.US

18 grudnia, 2005

Niezbędne definicje terminów

Dziennik Polonijny (Amerykański Portalu Polaków) - www.DziennikPolonijny.com (zwany dalej PORTALem) został stworzony przez POLISH PAGES CORPORATION z siedzibą w Nowym Jorku jako nowoczesna internetowa platforma informacyjna dla Polaków w USA, Kanadzie i na całym świecie, która umożliwi użytkownikom korzystanie z informacji opracowanych przez zespół PORTALU i inne firmy współpracujące oraz z bogatych, światowych zasobów Internetu.

 • Użytkownik - oznacza każdą osobę lub biznes, który w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów PORTALU.
 • Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez PORTAL, wyróżniamy:
  • Usługi informacyjne - udostępnianie informacji lub danych na indywidualne żądanie użytkownika poprzez wyświetlenie strony PORTALU lub wyświetlenie strony o określonym adresie URL.
  • Usługi komunikacyjne - umożliwianie komunikacji między użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania i wysyłania danych, w tym:
   • Wymiana informacji przez e-mail - umożliwienie użytkownikom wysyłanie i odbieranie informacji wysłanych przez inne osoby, poprzez zapisanie ich na serwerach PORTALU i udostępnienie w miejscu i czasie, wybranym przez użytkownika, a także umożliwienie zapisywania danych na serwerach PORTALU oraz ich odczyt przez uprawnionego użytkownika.
   • Strony www - usługi hostingowe i projektowe polegające na umożliwieniu zapisywania danych dotyczących danej firmy/osoby na serwerach PORTALU i udostępnieniu ich innym użytkownikom internetu.
   • Chat - umożliwienie wymiany informacji między użytkownikami “na żywo”, w trybie on-line, poprzez wymianę tekstową, video lub dźwięku i prezentowanie ich na stronach PORTALU, bez lub z ograniczeniami, w specjalnym oknie dialogowym, w wybranym przez użytkownika "chat-roomie".
   • Ogłoszenia Drobne - umożliwienie wymiany informacji między użytkownikami w trybie on-line, poprzez wymianę tekstów, zdjęć, video lub dźwięku i prezentowanie ich na stronach PORTALU, bez lub z ograniczeniami, w specjalnym dziale w celach matrymonialnych, rozrywkowych, poznawczych, itp.
   • Forum - umożliwienie użytkownikom wysłania swojej opinii na dany temat i opublikowanie tej opinii na wybranych stronach PORTALU, bez ograniczeń.
   • Usługi wyszukiwawcze - umożliwienie użytkownikom wyszukanie i wyświetlenie poszukiwanych  przez nich danych zapisanych na serwerach PORTALU (np. w katalogu firm POLISH PAGES, ofert pracy w OGŁOSZENIACH BEZPŁATNYCH, itp.)

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z PORTALU, zobowiązujące użytkowników do ich przestrzegania. PORTAL, w ramach współpracy z różnymi firmami, udostępnia użytkownikom wiele usług, z których użytkownicy mogą skorzystać. W przypadku tych serwisów (np. Prognoza Pogody, Kursy Walut, Wiadomości, Kalendarium Polonijne, itp.) do usług PORTALU stosuje się regulamin ogólny świadczenia usług przez PORTAL, natomiast do usług świadczonych przez inne firmy przy pomocy PORTALU - regulamin udostępniany przez firmy w ramach ich serwisów. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z usług wymagane jest:

 • połączenie z siecią Internet, w dowolnej technologii: dial-up, DSL, Cable, Wireless, Satelitarnej, itp.;
 • przeglądarki MS Edge, Mozilla Firefox, Safari, Chrome, albo każda inna z nimi kompatybilna;
 • w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych tzw. SSL, obsługi Java Script, Java oraz "cookies";
 • zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi i prawnymi.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczeniu usług informacyjnych przez PORTAL zostaje zawarta w momencie wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu (URL) serwisu lub serwisów zawierających treści udostępniane w ramach PORTALU lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron PORTALU i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron PORTALU. Regulaminy szczegółowe, o których mowa powyżej, dostępnę są na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

Odpowiedzialność za korzystanie z PORTALU

PORTAL zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości PORTALU, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z PORTALU, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami i w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

PORTAL zastrzega, że korzystanie z PORTALU odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez PORTAL.

PORTAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie spraw prawnych, prawa emigracyjnego, zarządzania finansami, usług matrymonialnych, podjętej pracy czy nauki, wynajęcia mieszkania lub kupna domu, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Prawa własności intelektualnej

PORTAL oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za jego pośrednictwem zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. PORTAL informuje, że jego zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały video, a przyjęty w PORTALU wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi sam w sobie przedmiot ochrony prawn autorskich. Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem PORTALU znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz PORTALU opatrzone znakiem "Copyright 1999-2020 POLISH PAGES, INC. All Rights Reserved", a także dokumenty do których prawa autorskie posiadają inne firmy, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not copyright, rozpowszechnianych w Internecie przez PORTAL na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów, w tym umów licencyjnych.

Użytkownicy PORTALU zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian i przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody PORTALU lub innego podmiotu uprawnionego. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem PORTALU z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem PORTALU, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a PORTAL zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów lub ich nie publikowania lub/i usuwania materiałów niezgodnych z regulaminem PORTALU lub innych firm.