KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   03:37:01 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Degradacja i awans

12 stycznia, 2007

W 25. rocznicę stanu wojennego prezydent i premier RP zgodnie uznali, że generał Wojciech Jaruzelski powinien zostać zdegradowany i stracić wszystkie zaszczyty oraz przywileje, a do osądzenia ludzi, którzy 13 grudnia 1981 roku wypowiedzieli wojnę własnemu narodowi powinien zostać powołany trybunał narodowy.

W pełni popieram postulat surowego rozliczenia żyjących jeszcze przedstawicieli najwyższych władz PRL. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie od dawna apeluje do kolejnych prezydentów RP o podjęcie stosownych działań w tej materii.

Najlepszą formą symbolicznej oceny najnowszych dziejów Polski byłoby zdegradowanie generała Wojciecha Jaruzelskiego, połączone z odebraniem mu Orderu Wojennego Virtuti Militari  i jednoczesne awansowanie do stopnia generała brygady oraz zaliczenie w poczet kawalerów Orderu Orła Białego śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Nie chodzi mi o to, aby wsadzać starych ludzi do więzienia, ale o sprawiedliwy osąd ich czynów. Nie ma nic moralnie nagannego w wytaczaniu procesów członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a tym bardziej w pozbawieniu ich nienależnych przywilejów i zaszczytów. Generalskie gwiazdki na pagonach i krzyż Orderu Virtuti Militari na piersiach Jaruzelskiego stanowią hańbę dla niepodległej Rzeczypospolitej.

W historii każdego narodu są ludzie, symbolizujący w oczach opinii publicznej radykalne postawy. Wielu było lojalnych - do samego końca PRL - wobec Moskwy komunistycznych dygnitarzy, jeszcze więcej przeciwników narzuconego nam siłą reżimu, ale w gen. Jaruzelskim i płk. Kuklińskim (bardzo często przeciwstawianych sobie w dyskusjach o najnowszej historii) wyjątkowo wyraźnie można dostrzec różnicę między zdradą a bohaterstwem. Dlatego trzeba oddać im sprawiedliwość w taki sposób, aby Polacy jednoznacznie przekonali się, jakie postawy są godne pogardy, a jakie szacunku.

Degradacja możliwa jest tylko w rezultacie wydania prawomocnego wyroku przez sąd. Odebranie Orderu Virtuti Militari nie wymaga jednak skomplikowanej procedury. Skoro zastosowano ją już po 1989 roku wobec kilku osób z Leonidem Breżniewem na czele, to nie widzę problemów, dla których ten żołnierski klejnot Rzeczypospolitej ma nadal zdobić piersi polskich zdrajców, pełniących rolę sowieckich namiestników w Warszawie, z gen. Jaruzelskim na czele.

Równie proste jest nadanie śp. płk. Kuklińskiemu Orderu Orła Białego oraz pośmiertne awansowanie go do stopnia generała. W tej drugiej sprawie trzeba dokonać niewielkiej zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku wojskowym, co zresztą zapowiedział już szef Kancelarii Prezydenta RP Aleksander Szczygło.

Po rocznicowej wypowiedzi Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z nadzieją oczekuję od Niego oraz od Kapituły Orderów Orła Białego i Virtuti Militari szybkiego podjęcia działań, służących ugruntowaniu fundamentów niepodległej Rzeczypospolitej w ważnej dziedzinie narodowych imponderabiliów.

Przewodniczący POKiN
dr Jerzy Bukowski hm