KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 22 czerwca, 2024   I   03:27:54 PM EST   I   Pauliny, Sabiny, Tomasza
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki na obradach Parlamentarnego Szczytu Platformy Krymskiej w Pradze

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
24 października, 2023

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki na obradach Parlamentarnego Szczytu Platformy Krymskiej w Pradze

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wziął udział w obradach II Parlamentarnego Szczytu Platformy Krymskiej, które odbyły się 24 października br. w Pradze. Marszałkowi Senatu RP towarzyszył Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk.

W swoim wystąpieniu Marszałek Senatu podkreślił, że przybył do Pragi jako przedstawiciel wiodącego polskiego ugrupowania politycznego, które dzięki wynikowi niedawnych wyborów parlamentarnych będzie razem ze swoimi koalicjantami tworzyło nowy polski rząd, by potwierdzić trwałość wsparcia politycznego udzielanego przez Polskę Ukrainie.

Prof. Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że praskie spotkanie stwarza okazję do wspólnego sformułowania po raz kolejny mocnego stanowiska przewodniczących i przedstawicieli parlamentów oraz zgromadzeń parlamentarnych potępiającego nielegalne i zbrodnicze działania Rosji w Ukrainie.

„Neoimperialna, niebezpieczna dla światowego pokoju polityka Moskwy musi być zwalczana poprzez solidarne działanie państw, między innymi poprzez gremialne manifestowanie sprzeciwu wobec naruszania prawa i zasad międzynarodowych” - podkreślił.

W ocenie Marszałka Senatu „wykorzystując dyplomację parlamentarną jesteśmy w stanie włączać do grona Platformy Krymskiej kolejne państwa, w szczególności reprezentantów tzw. Globalnego Południa, których głos ma niebagatelne znaczenie w umacnianiu pryncypiów porządku światowego. „Wierzę, że poszerzając w ten sposób rodzinę państw podobnie myślących będziemy w stanie jeszcze mocniej przeciwdziałać zagrożeniom, jakimi są zbrodnicze działania Rosji i podejmowane przez nią próby legitymizowania sytuacji wytworzonej na okupowanych terytoriach ukraińskich” – powiedział Marszałek. Zaznaczył, że istotnym aspektem funkcjonowania Platformy Krymskiej jest propagowanie na scenie międzynarodowej słuszności i skuteczności nałożonych na Rosję sankcji, wskazywanie na konieczność blokowania obchodzenia tych sankcji oraz konieczność ich dalszego zaostrzania. W jego ocenie nowe sankcje powinny objąć osoby i podmioty odpowiedzialne za naruszanie praw człowieka oraz niszczenie dziedzictwa narodowego, za rażące zlekceważenie międzynarodowego prawa humanitarnego, za bezprawne zatrzymania, tortury, wymuszone zaginięcia oraz polityczne procesy działaczy krymsko-tatarskich i ukraińskich, przymusowe deportacje ukraińskich dzieci czy też rusyfikację.

„Panie przewodniczący, drogi Rusłanie, naród ukraiński może liczyć na dalsze trwałe wsparcie ze strony Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” – zakończył swoje wystąpienie Marszałek Senatu RP zwracając się do przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy.

Obrady zakończyło przyjęcie deklaracji, w której przedstawiciele parlamentów, uczestniczący w szczycie zażądali od Rosji natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, w tym z Krymu. Uczestnicy szczytu, potępili także nielegalne referenda i wybory przeprowadzone przez Federację Rosyjską na wschodzie Ukrainy, naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego popełnione przez Rosję w Ukrainie, w tym masowe egzekucje ludności cywilnej, trwające od 2014 r. prześladowania polityczne na czasowo okupowanym Półwyspie Krymskim, deportację przez Rosję ukraińskich dzieci oraz blokowanie przez Federację Rosyjską ukraińskich portów morskich, które zakłóciło światowe łańcuchy dostaw żywności.

Uczestnicy szczytu zadeklarowali wsparcie dla międzynarodowego śledztwa zmierzającego do wyjaśnienia zbrodni wojennych oraz przeciwko ludzkości popełnionych przez Rosjan. Parlamenty zamierzają także „dostarczyć Ukrainie potrzebnej pomocy w osiągnięciu członkostwa w Unii Europejskiej i wzywają instytucje UE do rozpoczęcia negocjacji ws. członkostwa Ukrainy przed końcem 2023 r.”. Opowiedzieli się też za dalszymi sankcjami na Rosję w celu wywarcia na niej presji i wezwali Federację Rosyjską „do natychmiastowego wycofania wszystkich sił z terenu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, oddania jej pod pełną kontrolę Ukrainy oraz umożliwienia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej kompleksowego sprawowania nadzoru i ochrony nad obiektem”.

Uczestnicy szczytu zaapelowali o „zaprzestanie działań wojennych przeciwko portom w Odessie i na Dunaju oraz zaprzestania nielegalnego przywłaszczania i transportu ukraińskiego zboża z czasowo okupowanych lub kontrolowanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu”.

II Parlamentarny Szczyt Platformy Krymskiej to spotkanie przedstawicieli parlamentów krajów, wspierających Ukrainę, którego gospodarzami były Izba Poselska Parlamentu Czech i Rada Najwyższa Ukrainy. Celem spotkania jest ponownie potwierdzenie wsparcie dla Ukrainy ze strony parlamentów narodowych oraz potępienie okupacji Krymu przez Rosję, a także zaangażowanie w te działania krajów pozaeuropejskich. Szczyt ma także uświadomić światowym przywódcom i społeczeństwom, że rosyjska okupacja Krymu jest nielegalna, wpływa negatywnie na prawa człowieka, zagraża też bezpieczeństwu w regionie Morza Czarnego i światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu.

Podczas wizyty w Pradze Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się też z Przewodniczącym Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Milošem Vystrčilem. „Rozmawialiśmy o szczycie Platformy Krymskiej i byliśmy niezwykle usatysfakcjonowani, że wszelkie opowieści, jakoby wolny świat był zmęczony wojną w Ukrainie, okazały się nieprawdziwe” – powiedział po spotkaniu Marszałek. Dodał, że wszyscy uczestnicy szczytu deklarowali wolę wspierania Ukrainy aż do zwycięstwa i wygnania ostatniego rosyjskiego żołnierza z terenu całej Ukrainy, łącznie z Krymem. Prof. Tomasz Grodzki dodał, że tematem jego rozmowy z Milošem Vystrčilem były także problemy w funkcjonowaniu Grupy Wyszehradzkiej. W ocenie Marszałka Senatu format ten może wymagać „pewnego przedefiniowania” ze względu na różnice między Polską i Czechami a Węgrami i Słowacją choćby w sprawie wojny w Ukrainie.