KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 21 września, 2023   I   09:53:12 PM EST   I   Darii, Mateusza, Wawrzyńca
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

"Państwo i Kościół na swoje miejsca"

Katarzyna Karpa-Świderek, Polska 2050     14 listopada, 2022

"Państwo i Kościół na swoje miejsca"

“Dzisiaj państwo PiS i Kościół katolicki żyją w konkubinacie i to nie jest dobre rozwiązanie. Należy ten związek uregulować, zamienić w związek partnerski z jasno określonymi warunkami” - mówił Szymon Hołownia, lider Ruchu Polska 2050 podczas poniedziałkowego briefingu prasowego w Sejmie po konsultacjach programowych dokumentu " Państwo i Kościół na swoje miejsce", których tematem były rozwiązania mające na celu uporządkowanie relacji między państwem a związkami wyznaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego.

Szymon Hołownia przypomniał postulat jego ugrupowania, mówiący o likwidacji Funduszu Kościelnego. “W ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł on z 40 do 215 mln. złotych w sytuacji, w której państwo nie ma na podstawowe rzeczy. Tymczasem pieniądze, które przekazuje aktualnie rządząca większość sejmowa Kościołowi, rosną z roku na rok. Trzeba skończyć z korupcjogennym, przestarzałym mechanizmem, gorszącym w dzisiejszych czasach. Uważamy, że w Polsce powinien być odpis podatkowy, taki jak na organizację pożytku publicznego”- mówił Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia zaznaczył, że drugą kwestią, budzącą niepokój jest odmawianie przekazania dokumentów polskim organom ścigania prowadzącym postępowania w sprawach oskarżeń o pedofilię przez Dykasterie Watykańskie. “To jest niezwykle poważna kwestia, mówimy o krzywdzie, której doświadczyli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Watykanowi nic do tego. To są polskie dzieci, które były gwałcone, prześladowane, traktowane przedmiotowo i polskie państwo, reprezentujące ofiary, ma pełne prawo do tego, żeby wgląd to takich dokumentów uzyskać. Postulujemy w naszym programie powołanie specjalnej grupy prokuratorów w Prokuraturze Krajowej” - mówił Szymon Hołownia.

W ocenie Szymona Hołowni kolejną sprawą, która musi zostać uregulowana są kwestie pieniędzy przekazywanych na wszystkie biznesy i pomysł ojca Tadeusza Rydzyka. “46 mln na geotermię, 150 mln na muzeum, 3 mln na szkolenie sędziów i prokuratorów. Te pieniądze płyną szerokim strumieniem, który musi zostać zatrzymany i zbadany przez Najwyższą Izbę Kontroli i przez kontrole resortowe. Musimy się dowiedzieć, ile kosztował nas polityczny mechanizm pompowania pieniędzy w środowisko, które ma być zapleczem medialnym i ideologicznym obecnej władzy” - mówił Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 podkreślił, że należy dostosować prawo: deklarację interpretacyjną do konkordatu, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej do aktualnej sytuacji. “Proponujemy wiele rozwiązań m.in. to, aby uczniowie powyżej 15 roku życia sami decydowali czy chcą brać udział w lekcjach religii” - mówił Szymon Hołownia.

Miłosława Zagłoba, ekspertka Instytutu Strategie 2050, przypomniała ustalenia z 1997 roku. “Obiecano nam państwo oparte m.in. na zasadzie autonomii, wzajemnego poszanowania państwa i związków wyznaniowych. Jesteśmy z pokolenia, które weszło w dorosłość już w demokratycznej Polsce i za naszego świadomego, dojrzałego życia Kościół katolicki prześladowany w Polsce nie był. Wręcz przeciwnie, z roku na rok zbiera kolejne przywileje. Mamy mariaż tronu z ołtarzem, mamy zlanie ze sobą uroczystości świeckich i religijnych. W państwie, którego chce Polska 2050, nie ma na to przyzwolenia” - mówiła Miłosława Zagłoba.

https://strategie2050.pl/publikacje/panstwo-i-kosciol-na-swoje-miejsca-2-lata-pozniej/