KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 sierpnia, 2022   I   02:41:02 AM EST   I   Hilarii, Juliana, Lecha
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Projekt ustawy dotyczący osób represjonowanych, które w latach 80. były niepełnoletnie

Polska 2050     29 czerwca, 2022

Projekt ustawy dotyczący osób represjonowanych, które w latach 80. były niepełnoletnie
T-55A on the streets during Martial law in Poland.

Przyznania statusu osoby represjonowanej tym, którzy w latach 80. podejmowali walkę z systemem komunistycznym, ale byli niepełnoletni chce Polska 2050.

Koło Parlamentarne Polska 2050 złożyło projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Celem projektu jest umożliwienie przyznania statusu osoby represjonowanej osobom, które były represjonowane przed osiągnięciem pełnoletności i wobec których nie zapadły wyroki, a jedynie wydano postanowienia.

“Obecnie ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej wymienia ścisłe ramy w jakich ma się poruszać w swoim orzecznictwie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Te ramy dotyczą wyłącznie zjawisk i represji, jakie mogły zaistnieć wobec osób, które w latach 80. były już pełnoletnie” - mówi Paweł Zalewski, poseł Koła Parlamentarnego Polska 2050.

Paweł Zalewski zauważa, że ustawa obecnie pomija osoby, które w latach 80. podejmowały świadomą walkę z systemem komunistycznym i które w związku ze swoją działalnością poddawane były konkretnym i dotkliwym represjom, ale nie były wówczas pełnoletnie.

Obowiązująca ustawa uwzględnia wyłącznie wyroki, a nie uwzględnia postanowień, które były wydawane w przypadku osób małoletnich. Często jednak małoletni, tak jak osoby wówczas dorosłe, sądzeni byli z tych samych artykułów ówczesnego Kodeksu karnego.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy małoletni podejmujący w latach 80. walkę z systemem komunistycznym i doświadczający wówczas z tego tytułu represji, nie mogą dziś mieć potwierdzanego statusu osoby represjonowanej, ponieważ ówczesne sądy komunistyczne nie wydawały wobec nich wyroków, a jedynie postanowienia.

Treść projektu ustawy:
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-924-2022/$file/9-020-924-2022.pdf