KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 19 stycznia, 2022   I   11:03:52 AM EST   I   Erwiny, Henryka, Mariusza
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Senat RP. Droga Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
06 grudnia, 2021

Senat RP. Droga Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO

W niedzielę, 5 grudnia br. w Senacie rozpoczęła się dwudniowa XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. W obradach uczestniczą Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Viktorija Čmilytė-Nielsen oraz Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

Sesja rozpoczęła się od spotkania Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego z udziałem przewodniczących parlamentów, które poświęcone było między innymi kwestiom związanym z przebiegiem sesji oraz projektowi dokumentu końcowego. Wziął w nim udział także przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP poseł Marek Kuchciński, który jest wiceprzewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia.

Obrady plenarne Zgromadzenia Parlamentarnego odbędą się w poniedziałek, 6 grudnia br. Podczas otwarcia sesji głos zabiorą prof. Tomasz Grodzki, Viktorija Čmilytė-Nielsen i Rusłan Stefanczuk, potem członkowie Zgromadzenia będą pracować w komisjach.

Komisja ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy będzie dyskutować na temat drogi Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych w perspektywie polskiego oraz litewskiego przewodnictwa w Radzie UE oraz o przyszłym członkostwie Ukrainy w NATO jako czynniku utrzymania stabilności i bezpieczeństwa w regionie. Komisja ds. rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej, regionalnej, lokalnej i transgranicznej zajmie się rozwojem infrastruktury w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz bezpieczeństwem energetycznym w regionie i wspieraniem regionalnych inicjatyw w ramach Trójkąta Lubelskiego. Komisja ds. współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wysłucha wystąpienia dyrektor Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Martyny Bildziukiewicz, zajmie się także integralnością terytorialną Ukrainy, utrzymaniem wspólnej polityki wobec Rosji, omówi też instrumenty wsparcia demokratycznej opozycji białoruskiej i wspólnej polityki wobec Białorusi a także kryzys migracyjny na litewskim i polskim odcinku granicy UE z Białorusią. Tematem obrad będą także nowe inwestycje energetyczne w regionie m.in Nord Stream 2. Komisja ds. współpracy społecznej i kulturalnej będzie dyskutować na temat współpracy polskich, litewskich i ukraińskich służb i mediów w walce z fake newsami, dezinformacją oraz tworzeniem podziałów i wzniecaniem nienawiści. Omówi także kwestie odpowiedzialności za wspólne zabytki jako element umacniania dialogu polsko-litewsko-ukraińskiego.

XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy zakończy się przyjęciem dokumentu końcowego. Przewodniczący parlamentów wygłoszą także oświadczenia dla prasy.

Podczas obrad Zgromadzenia Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbędzie rozmowy dwustronne z Przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Przewodniczący parlamentów Litwy i Ukrainy spotkają się także z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek.