KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 15 października, 2021   I   04:41:24 PM EST   I   Jadwigi, Leonarda, Teresy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w Niemczech

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
16 września, 2021

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w Niemczech

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją rozpoczął 16 września br. dwudniową wizytę oficjalną w Republice Federalnej Niemiec na zaproszenie przewodniczącego Bundensratu, Reinera Haseloffa. Towarzyszą mu Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński, Przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej senator Beniamin Godyla oraz senator Mariusz Gromko.

Pierwszego dnia wizyty delegacja Senatu odwiedziła Poczdam, gdzie spotkała się z premierem Brandenburgii i byłym przewodniczącym izby wyższej niemieckiego parlamentu, dr. Dietmarem Woidke.

Jak mówił w oświadczeniu dla prasy po spotkaniu Marszałek Senatu RP, polska delegacja rozpoczęła wizytę w Niemczech od spotkania z przyjacielem Polski. „Premier Dietmar Woidke wielokrotnie swoimi działaniami udowodnił, że mimo, iż dzieli nas niewielka rzeka, lepiej budować mosty, nawiązywać kontakty, niż traktować siebie z nieufnością” – mówił Marszałek Grodzki. Nawiązał do też do pierwszego wspólnego spotkania, które miało miejsce w styczniu 2020 roku w Warszawie, kiedy premier Branderburgii pełnił funkcję szefa Bundesratu. „Widzieliśmy się na początku pandemii, teraz mam nadzieję, że nasze ponowne spotkanie może oznaczać powolny koniec tej pandemii”- ocenił Marszałek. Jak mówił „obaj podzieliliśmy opinię, że silny głos Bundesratu i Senatu RP w budowie atmosfery przyjaźni, dialogu i współpracy może przyczynić się do tego, że oba nasze narody zyskają na tym gospodarczo, społecznie i w odniesieniu do kwestii zjednoczonej Europy”. Prof. Tomasz Grodzki dodał, że cała rozmowa z udziałem członków delegacji była nacechowana duchem dialogu, podzielania wspólnych wartości, zrozumienia, że tylko wspólna, zjednoczona Europa może stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Marszałek poinformował też swojego rozmówcę o utworzeniu Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej, na której czele stanął obecny w składzie delegacji senator Beniamin Godyla. Podziękował także premierowi Woidke za to, proces ustanowienia centrum upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie jest – jak to powiedział - na dobrej ścieżce do realizacji.

Dietmar Woidke oświadczył, że rozmowy obu delegacji dotyczyły przyszłej współpracy między Polską a Niemcami oraz tego, „jak będą się zbliżać dalej nasze narody”. Premier Brandenburgii wyraził przekonanie, że stosunki polsko-niemieckie będą równie ważne także dla przyszłego rządu federalnego, który wyłoniony zostanie po zaplanowanych na koniec września wyborach do Bundestagu. „Jestem bardzo optymistyczny co do tego, że nasze partnerstwo, nasza współpraca, będą równie intensywnie kontynuowane” – podkreślił. Jak dodał, „wiemy dokładnie, jak ważna jest dobra współpraca i że wiele rzeczy możemy osiągnąć właśnie wspólnie”.

Marszałek Senatu RP odwiedził także w Poczdamie siedzibę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, organizacji, która od 30 lat umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców oraz dofinansowuje i wspiera merytorycznie polsko-niemieckie projekty z zakresu m.in. edukacji kultury, różnorodności, ekologii i sportu. Marszałek wysoko ocenił działania organizacji, interesował się także szczegółami nawiązywania kontaktów między młodzieżą z obu krajów. „My niedługo będziemy przekazywać pałeczkę w sztafecie pokoleń i takie organizacje jak ta, to jest przyszłość naszych relacji” – powiedział prof. Tomasz Grodzki.

Drugiego dnia wizyty, 17 września br. Marszałek Senatu RP spotka się w Berlinie z Przewodniczącym Bundesratu i premierem Saksonii-Anhalt dr. Reinerem Haseloffem, będzie także wraz z delegacją uczestniczył w 1008. posiedzeniu Bundesratu. Prof. Tomasz Grodzki będzie także rozmawiał z premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem oraz pierwszym burmistrzem Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg dr. Peterem Tschentscherem. Marszałek Senatu spotka się też z Wiceprzewodniczącą Bundestagu Petrą Pau.

Ze swoimi rozmówcami Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki zamierza poruszyć m.in. temat dalszej walki z pandemią COVID-19 i związane z nim zagadnienie swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Przewidywane są również rozmowy na temat sytuacji Polaków w Niemczech, współdziałania Polski i Niemiec w bieżących sprawach unijnych oraz temat współpracy sąsiedzkiej, w tym dokończenia linii kolejowej Szczecin-Berlin.