KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   09:24:48 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

W Senacie ustawa, która ma na celu... niszczenie polskich lasów

Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050     03 sierpnia, 2021

W Senacie ustawa, która ma na celu... niszczenie polskich lasów

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk sejmowy nr 1394). Projekt ma umożliwić zamianę lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych na inne nieruchomości. Przedstawiciele Polski 2050 podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie przedstawili swoje stanowisko i zaznaczyli, że projekt ustawy powinien zostać odrzucony.

Jak czytamy w analizie i ocenie prawnej Fundacji Frank Bold i Greenpeace nt. rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk sejmowy nr 1394) “Obecna nowelizacja jest rozwinięciem poselskich projektów zmiany ustawy o lasach (druki sejmowe nr 1098 oraz 1098-A), które zostały najpierw odrzucone przez sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a następnie wycofane przez projektodawców.”

Zdaniem senatora Jacka Burego “Rada Ministrów, za pomocą Ministerstwa Klimatu, nawet nie ukrywa, że procedowany projekt jest specustawą, a problem jaki ma rozwiązać w istocie dotyczy wyłącznie dwóch miast, kilku firm i ich inwestycji.” Podkreślił, że “zgodnie ze znanym od lat stanowiskiem ekspertów załatwianie konkretnych, niemal indywidualnych spraw” za pomocą ustaw jest psuciem prawa.” - skomentował podczas dzisiejszej konferencji prasowej senator Jacek Bury.

Ponadto senator Polski 2050 zasygnalizował, że w projekcie rządowym mamy do czynienia ze zwolnieniem z opłat za wyłączenie gruntów z gospodarki leśnej i zwolnienie z odszkodowań za przedwczesny wyrąb drzewostanów, jak również obowiązek bezpłatnej wycinki wszystkich drzew i krzewów na obszarze 1250 ha, który będą musiały spełnić Lasy Państwowe. W jego opinii “istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że stosowanie proponowanych przepisów doprowadzi do udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, daleko wykraczającej poza granice pomocy de minimis, i naruszenia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.” - powiedział Jacek Bury.

"Zawsze, kiedy jest przygotowywana specustawa to wiem, że jest ona przygotowywana na konkretne zamówienie” - powiedziała Katarzyna Jagiełło, koordynatorka programu przyroda i klimat Polski 2050. Ekolożka zaalarmowała, że ta specustawa “oddaje co najmniej 1200 ha wokół Jaworzna i Stalowej Woli zdejmując obowiązek uiszczenia opłat i odszkodowań za nadmierne wylesienie: to ponad 300 do 450 mln złotych w ciągu 10 lat.” Dodała, że jeżeli projekt tej ustawy przejdzie będzie to “kolejne czołowe starcia z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, któremu Polska da kolejny jasny sygnał Unii Europejskiej, że nie chce chronić przyrody i lasów.” - podsumowała Katarzyna Jagiełło.

Przedstawiciele Polski 2050 zaznaczyli, że ruch rekomenduje odrzucenie tego projektu od samego początku jego procedowania.

- Pragnę podkreślić, że żadne poprawki nie doprowadzą do pełnego wyeliminowania najpoważniejszych i najbardziej niebezpiecznych wad projektu. - dodał senator Bury.