KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 18 października, 2021   I   07:46:10 AM EST   I   Hanny, Klementyny, Łukasza
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Polska

Jest kompleksowy plan naprawy Trybunału Konstytucyjnego

Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050     14 lipca, 2021

Jest kompleksowy plan naprawy Trybunału Konstytucyjnego
Trybunal Konstytucyjny / Constitutional Tribunal. Foto: Grand Warszawski

Zasadnicza reforma albo likwidacja i przekazanie kompetencji sądom powszechnym, administracyjnym i wojskowym. - to postulaty kompleksowej reformy Trybunału Konstytucyjnego proponowane przez Polskę 2050 podczas środowej konferencji prasowej przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie.

"Zabawy z prawem naszego rządu i z Polską w Unii Europejskiej będą nas wszystkich dużo kosztowały. To koszt przyszłości naszej i naszych dzieci. To również ogromne pieniądze. Jeśli rząd nadal będzie brnął w swoje prawne paranoje, będziemy płacili olbrzymie kary za nieprzestrzeganie unijnego prawa.” - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia, nawiązując do wniosku o rozstrzygnięciu wyższości Konstytucji nad prawem unijnym, który do Trybunału Konstytucyjnego złożył premier Mateusz Morawiecki.

Jutro pięcioosobowy skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej ma zdecydować, czy i kiedy Polska będzie musiała przestrzegać unijnego prawa. Jeśli Trybunał uzna, że prawo unijne jest podrzędne wobec polskiej konstytucji, może to oznaczać pierwszy krok na drodze do wyjścia Polski z unijnego porządku prawnego. “Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku, że teraz pokaże Unii Europejskiej kły i pazury, a Unia Europejska wystraszy się i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), przerażony tą demonstracją sędziego Piotrowicza i przewodniczącej Przyłębskiej, na pewno ugnie się przed ich wolą. Tak nie będzie.” - skomentował lider Polski 2050.

W ramach cyklu programowego #WiemyJak eksperci z Instytutu Strategie 2050 przygotowali dwa alternatywne plany reformy Trybunału Konstytucyjnego. Oba wymagają zmiany Konstytucji, która mogłaby nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu referendum w trybie art. 125 Konstytucji RP. Na konferencji prasowej te postulaty przedstawili członkowie zespołu ustrojowego Instytutu Strategie 2050, dr Marcin Radwan–Röhrenshef i dr hab. Dawid Sześciło.

Dr hab. Dawid Sześciło zaprezentował rozwiązanie zakładające likwidację Trybunału Konstytucyjnego i wzmocnienie sądowej (rozproszonej) kontroli konstytucyjności. Likwidacja TK i dalsze usamodzielnienie sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych w zakresie kontroli konstytucyjności prawa stanowi rozwinięcie tego, co dzieje się od kilku lat, czyli sytuacji, w której „zwykli sędziowie” coraz częściej sięgają do konstytucji w zwykłych ludzkich sprawach. Ten wariant opiera się na następujących założeniach:

 • Trybunał Konstytucyjny ulega likwidacji. Każdy sąd może stwierdzić niekonstytucyjność przepisu na kanwie rozstrzyganej przez niego sprawy. Ma obowiązek wysłać informację na ten temat do Sejmu oraz Rzecznika Praw Obywatelskiej.
 • Sejmowa Komisja Ustawodawcza ma obowiązek ustosunkowywać się do notyfikacji sądów i przygotowywać projekty zmian w niekonstytucyjnych ustawach.
 • Kompetencję do wnoszenia inicjatywy ustawodawczej w celu wykonywania wyroków sądów o niekonstytucyjności prawa przyznaje się też Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
 • Aby uniknąć uchwalania niekonstytucyjnego prawa, tworzy się Radę Konstytucyjną z uprawnieniami do opiniowania konstytucyjności projektów ustaw.

“Musimy zacząć myśleć o instytucjach państwowych w inny sposób. Instytucja Państwowo wyposażona w tak silne kompetencje i jednocześnie pozbawiona kontroli powinna odejść do przeszłości.” - argumentował Dawid Sześciło

Dr Marcin Radwan–Röhrenshef przedstawił rozwiązanie, które zakłada realizację następujących kroków:

 • Obecny skład Trybunału Konstytucyjnego, w składzie którego zasiadają „sędziowie dublerzy” a także osoby niespełniające wymogów dla sędziów, jak Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz zostaje odwołany.
 • Zmienia się sposób wyboru sędziów TK: 1/3 wybiera Sejm za zgodą Senatu (opcjonalnie – większością kwalifikowaną), 1/3 Krajowa Rada Sądownictwa w porozumieniu z prezydiami prawniczych samorządów zawodowych; zaś kolejną 1/3 konwent marszałków województw. W odstępach czasowych, średnio co 1,5 roku a nie grupami jak obecnie. Według Marcina Radwana “To uniemożliwiłoby zdominowanie TK przez jakąkolwiek partię polityczną”
 • Sędziowie TK są wyłaniani w równych odstępach czasowych, średnio co 1,5 roku, a nie grupami, jak obecnie.
 • Zmienia się zakres kompetencji TK. Trybunał zajmować się będzie przede wszystkim sprawami obywateli, tj. wynikającymi ze skarg konstytucyjnych i pytań prawnych sądów a mniej „sprawami polityków”. Należy ograniczyć liczbę podmiotów, które są uprawnione do składania do niego wniosków abstrakcyjnych. Znacząco spadnie ryzyko upolitycznienia TK i przejęcia go przez jedną opcję, jak ma to miejsce dziś. “Ograniczyłoby to możliwość składania wniosków, które nie wynikają z realnie toczących się spraw, ale z politycznego zapotrzebowania, jak w przypadku z którym mamy aktualnie do czynienia (wniosek M. Morawieckiego) .” - powiedział Marcin Radwan

“Trybunał Konstytucyjny jest dziś symbolem degrengolady państwa. Działając na polityczne zamówienie przestał spełniać swoją konstytucyjną rolę”, argumentowała Paulina Hennig-Kloska. “Odbudowa demokratycznego państwa prawa będzie po wygranych wyborach naszym podstawowym obowiązkiem”, powiedziała posłanka Polski 2050.

Podczas konferencji Szymon Hołownia przedstawił nowego przedstawiciela struktur politycznych Polski 2050 - mecenasa Jacka Trelę, jednego z najbardziej uznanych, szanowanych i doświadczonych polskich adwokatów, wieloletniego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Mecenas Jacek Trela zapytany dlaczego dołącza do Polski 2050 odpowiedział: “Program prezentowany przez ruch jest propolski, dostosowany do potrzeb młodego i starszego pokolenia. Stworzony dla takiej Polski jaką chcieliśmy mieć w 2003 roku decydując w referendum o wstąpieniu do Unii Europejskiej. Chcemy wspólnie budować Polskę dla ludzi”.

Pełna analiza i szczegółowe rekomendacje Instytutu Strategie 2050:

https://strategie2050.pl/raport-system-kontroli-konstytucyjnosci-prawa-w-polsce-jak-wyjsc-z-zapasci/.

Analiza zostanie rozesłana do kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, think-tanków, wydziałów prawa, samorządów zawodowych i partii politycznych celem konsultacji. Każdy może wziąć udział w konsultacjach wysyłając e-mail na adres: konsultacje@strategie2050.pl, ustosunkować się do tez zawartych w analizie lub zaproponować swoje kontrpropozycje. Raport z konsultacji zostanie zaprezentowany po wakacjach podczas debaty w Sejmie.

Zapis wideo i zdjęcia z konferencji prasowej: https://media.polska2050.pl

Biogramy:
Jacek Trela - czynny adwokat od 1986 (ORA w Warszawie). W latach 1982–1983 działał w ramach Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Pełnił funkcję: arbitra Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Warszawie, członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (1992–1995), przewodniczącego Komisji ds. Etyki ORA w Warszawie (1998–2001), dziekana ORA w Warszawie (2001 i 2004) oraz prezesa Sądu Polubownego ORA w Warszawie (2004–2007). W latach 2016-2021 Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej . W 2017 został członkiem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.Krajowa Rada Sądownictwa przyznała mu medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae” (2017). Od 2010 roku reprezentował Naczelną Radę Adwokacką w pracach legislacyjnych w Parlamencie.
Marcin Radwan–Röhrenshef – adwokat, od lat rekomendowany jest w licznych rankingach i publikacjach, m.in. Chambers Europe, Legal500 czy dziennika „Rzeczpospolita” jako ekspert w dziedzinie rozwiązywania sporów i prawnik procesowy. Doktor nauk prawnych, absolwent Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego w Strasburgu, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Zasiada jako arbiter w postępowaniach toczących się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej i ad hoc
Dawid Sześciło - prawnik zajmujący się administracją publiczną na wszystkich jej poziomach, kieruje Zakładem Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW, pracuje dla organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych, wykładał gościnnie i był stypendystą uczelni w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategii 2050

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!