KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 14 sierpnia, 2022   I   09:51:25 PM EST   I   Alfreda, Maksymiliana, Selmy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Klinika Dermatologii i Wenerologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie zostanie wyremontowana

Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050     07 lipca, 2021

Klinika Dermatologii i Wenerologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie zostanie wyremontowana

Dzięki zapytaniu poselskiemu posłów Polski 2050 Klinika Dermatologii i Wenerologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie zostanie wyremontowana.

Posłowie Polski 2050: Hanna Gill-Piątek, Joanna Mucha oraz Mirosław Suchoń z Koła Parlamentarnego Polska 2050 złożyli w maju zapytanie w sprawie dofinansowania remontu budynku Kliniki Dermatologii i Wenerologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Koszykowej 82a w Warszawie. Zwrócili się do Ministra Zdrowia z pytaniem, czy ministerstwo zaplanuje środki w budżecie na dofinansowanie remontu tego szpitala w 2022 r. Z odpowiedzi wynika, że Ministerstwo Zdrowia przekaże 530 milionów na budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury.

Budynek Kliniki Dermatologii i Wenerologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie jest w bardzo złym stanie. Na murach budynku widoczne są ślady po II Wojnie Światowej. Widać dziury i pęknięcia, ze ścian odpada tynk i wypadają okna, a sprzęty szpitalne są stare i zniszczone. Budynek należy do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym uczelnia prowadzi badania naukowe i odbywają się zajęcia ze studentami.

“W XXI wieku w europejskiej stolicy nikt nie powinien leczyć w budynku, który się sypie i łuszczą się w nim ściany nad szpitalnymi łóżkami. Jako posłowie Polski 2050 musieliśmy tu zainterweniować, szczególnie, że w Klinice leczy świetny i wysoko oceniany personel. Budynek jest zabytkowy, jest własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nie mogło więc pomóc finansowo miasto. Napisaliśmy więc do Ministra Zdrowia, a odpowiedź bardzo nas ucieszyła - 530 mln dofinansowania na remont to naprawdę więcej niż oczekiwaliśmy. Jest radość" - komentuje przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050 Hanna Gill-Piątek

Z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika, że prowadzone są prace nad ustanowieniem programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”. Celem Programu na lata 2021-2026 jest “stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów.” czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia. Na program przeznaczone ma być 536 mln zł, z czego 530 mln zł ma pochodzić ze środków Ministra Zdrowia. Przewidziana jest budowa nowego budynku szpitalnego, w którym ma znajdować się Klinika Dermatologii i Wenerologii oraz przebudowa istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Treść zapytania Polski 2050 i odpowiedz Sławomira Gadomskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=3636&fbclid=IwAR1xJVgW_gK9bHcaH8HymbfgbhyXmN-_Hrb-WUh5F65oTr_WE82GtBlIBis