KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 29 marca, 2023   I   12:03:42 PM EST   I   Marka, Wiktoryny, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Apel w 81. rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz

Piotr Dziża - Fundacja PRO PATRIA SEMPER     10 czerwca, 2021

Apel w 81. rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz

Za kilka dni przypada 81. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz.

Na wniosek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich datę 14 czerwca, rocznicę owej pierwszej deportacji - z więzienia w Tarnowie do KL Auschwitz - 728 pierwszych polskich więźniów politycznych, Sejm RP w 2006 r. ustanowił Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Najniższe z szacunków wskazują, że KL Auschwitz pochłonął co najmniej 1,1 mln osób: około 960 tys. Żydów z całej Europy (w tym ponad 300 tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego), około 75 tys. Polaków ze 150 tys. deportowanych, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńców radzieckich i około 10 - 15 tys. więźniów innych narodowości.

Przez pierwsze dwa lata do obozu trafiali głównie Polacy, przede wszystkim zaangażowani w ruch oporu, w tym inteligencja, młodzież i harcerze. Wysyłani byli do obozu także za pomoc Żydom, albo w wyniku łapanek ulicznych, powszechnie stosowanych przez Niemców form terroru w ramach tzw. odpowiedzialności zbiorowej. Od połowy 1942 roku, w rezultacie ustaleń najwyższych funkcjonariuszy aparatu III Rzeszy, podczas konferencji w Wannsee, KL Auschwitz II Birkenau stał się centrum tzw. „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” (Endlösung der Judenfrage).

Od lat w sposób skandaliczny i nagminny w mediach światowych i przez różne osoby publiczne, używane są takie określenia jak „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy koncentracyjne”. Niestrudzenie i metodycznie musimy podejmować wszelkie starania o zachowanie pamięci o ofiarach i przekazywanie rzetelnej wiedzy o polskiej martyrologii w KL Auschwitz oraz innych niemieckich obozach śmierci. Obchody Narodowego Dnia Pamięci 14 czerwca stwarzają znakomitą okazję do takiej właśnie aktywności.

Sygnatariusze Apelu zwracają się niniejszym do najważniejszych osób w państwie, instytucji publicznych oraz do środowisk dziennikarskich, aby na znak pamięci o więzionych, męczonych i mordowanych w niemieckich obozach rodakach, w dniu 14 czerwca każdego roku i w związku obchodzonym wówczas Narodowym Dniem Pamięci podjąć wszelkie starania, mające na celu wyeksponowanie w jak największym stopniu w przestrzeni publicznej symbolu „czerwonego trójkąta z literą P”, stanowiącego oznaczenie Polaków - więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Apel dotyczy również eksponowania tego znaku w przestrzeni medialnej - w materiałach prasowych, winietach serwisów internetowych i różnorodnych audycjach a także dodania go w tym dniu obok logo emitowanych kanałów tv.

Mamy nadzieję, że dzięki przykładowi osób i instytucji publicznych, o który apelujemy, znak ten systematycznie i konsekwentnie utrwalał się będzie w świadomości społecznej, jak np.: „żonkil” – symbol pamięci o żydowskich bohaterach powstania w warszawskim getcie, czy „kotwica” - symbol Polski Walczącej, wykorzystywana m.in. przy okazji kolejnych rocznic powstania warszawskiego.

Pamiętając o wszystkich ofiarach - dajmy wspólne świadectwo pamięci o polskiej części historii Auschwitz i innych niemieckich obozów.

Podpisali: depozytariusze Testamentu więźniów pierwszego transportu
Krzysztof Utkowski
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich

Piotr Dziża
Fundacja PRO PATRIA SEMPER

Ryszard Lis
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem – Pamięć o KL Auschwitz O/ Tarnów Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

Kontakt z inicjatorami: tel. 692 282 970, kontakt@14czerwca.pl