KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 24 stycznia, 2022   I   11:19:19 PM EST   I   Felicji, Roberta, Sławy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

86. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

13 maja, 2021

86. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

12 maja minęła 86. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, współtwórcy odzyskania przez Polskę niepodległości, pierwszego Marszałka Polski i dwukrotnego Premiera RP. Przy tej okazji Poczta Polska przypomina o wydawnictwach filatelistycznych, którymi dotychczas Spółka upamiętniła tę wybitną postać, a także odsłania nieznane kulisy pocztowych archiwów, w których znajdują się dokumenty o unikalnej wartości historycznej dotyczące zaufanego kierowcy Marszałka będącego… pocztowcem!

W wyniku analizy dokumentów archiwalnych w Spółce odkryto, że jeden z dawnych pracowników, p. Julian Stanisław Brzeziński – przyjęty w poczet pocztowców w 1938 roku – był kierowcą marszałka. Poczta – jako firma z ponad 460-letnią tradycją – posiada kilometry dokumentów mieszczące się w kilkudziesięciu magazynach. Akta Spółki to nie tylko akta obrazujące jej historię, ale także interesujące materiały na temat dziejów samych pracowników Poczty. Pozwalają one śledzić zmiany i wydarzenia zachodzące w Spółce na przełomie aż kilku epok, a dodatkowo rzucają nowe, bardziej osobiste światło na dzieje naszego kraju. Dokumenty są osadzone w różnych realiach społecznych, gospodarczych i politycznych.

Szczególnie interesująca jest przeszłość Juliana Stanisława Brzezińskiego. Do moment zatrudnienia na Poczcie był kierowcą w kolumnie samochodowej Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych i w ramach swoich obowiązków jeździł z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Do zmiany pracy w GISZ zmusiły Brzezińskiego okoliczności i warunki rodzinne. W podaniu o pracę zamieszone zostały następujące wersy, które przytaczamy poniżej:

- Uprzejmie proszę o łaskawe przyjęcie mnie w poczet pracowników pocztowych w charakterze szofera (…) jeździłem przez 4 lata z Panem Marszałkiem Piłsudskim, resztę zaś do obecnej chwili pracowałem dalej w G.I.S.Z. (…) – napisał J.S. Brzeziński. Dokument pochodzi z grudnia 1937 roku. Brzezińskie aplikował wówczas na stanowisko kierowcy w ówczesnym Ministerstwie Poczt i Telegrafów w Warszawie.

J.S. Brzeziński urodził się 28 stycznia 1898 roku. Służbę w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie rozpoczął 3 stycznia 1938 r. jako kierowca. Przyjęty został na czas nieokreślony z zaszeregowaniem w VIII grupie uposażenia. Ponadto w aktach Brzezińskiego czytamy, że w czasie wojny z bolszewikami walczył na froncie jako żołnierz 1 Pułku Legionów Polskich między innymi w bitwach pod Wilnem i Kijowem. W 1930 roku otrzymał też prawo noszenia Medalu Pamiątkowego za wojnę 1918-1921 r.

Przy okazji ujawnienia dokumentów J. S. Brzezińskiego Poczta Polska przypomina, że kilkukrotnie honorowała znaczkiem postać Marszałka. 11 listopada 2018 r. do obiegu trafiło 180 tys. egzemplarzy emisji okolicznościowej „100. rocznica odzyskana przez Polskę niepodległości” będąca arkuszem zawierającym 8 znaczków z przywieszką z dynamicznym efektem optycznym na papierze fluorescencyjnym. Z kolei 5 grudnia 2017 r. Spółka wprowadziła do obiegu emisję „150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego” w nakładzie 105 tys. sztuk wykonaną w technice druku staloryt i rotograwiurze.

Daniel Witowski
rzecznik prasowy