KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 15 kwietnia, 2021   I   02:00:34 PM EST   I   Adolfiny, Odetty, Wacława
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Stowarzyszenie Polska 2050 uruchamia program MiniGrantów, czyli finansowego wsparcia inicjatyw oddolnych

07 kwietnia, 2021

Stowarzyszenie Polska 2050 uruchamia program MiniGrantów, czyli finansowego wsparcia inicjatyw oddolnych

Stowarzyszenie Polska 2050 uruchamia program minigrantów. Jako jedyny w Polsce ruch polityczny Polska 2050 dofinansuje oddolne projekty swoich wolontariuszy.

Stowarzyszenie Polska 2050 uruchamia dziś program minigrantów, czyli finansowego wsparcia inicjatyw oddolnych. Ruch Szymona Hołowni wychodzi naprzeciw tworzonym przez wolontariuszy i członków Stowarzyszenia pomysłom, które wymagają dofinansowania. Docelowymi beneficjentami będą jednak wszyscy mieszkańcy Polski w regionach, gdzie pomysły zakwalifikują się do programu.

Do tej pory, wolontariusze i sympatycy ruchu organizowali się samodzielnie. Częściowo Stowarzyszenie wspierało też inicjatywy z pieniędzy pozyskanych ze składek i zbiórki lub od sponsorów celowych. Fundusz ma za zadanie w sposób systemowy, na podstawie regulaminu, wypracować zasady przyznawania pieniędzy i promować działania ruchu.

Na czym polega fundusz?

Projekty wyłaniane są na zasadzie konkursu. Członek Stowarzyszenia Polska 2050 składa wniosek w imieniu grupy minimum 5 wolontariuszy i członków do kwoty 500 zł. Środki te mają posłużyć do zakupu materiałów niezbędnych do jego realizacji. Komisja Konkursowa minigrantów wybiera 50 projektów w edycji wiosennej oraz 50 projektów w edycji jesiennej, które otrzymują kwotę do 500 zł. Warunkiem uzyskania minigrantu jest spełnianie przez projekt opisany we wniosku warunków, tj. ukierunkowania na działania społeczne, wolontariackie oraz zgodność z celami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia Polska 2050 i DNA całego ruchu.

“Jako jedyny w Polsce ruch polityczny uruchamiamy wsparcie finansowe dla wolontariuszy. Startujemy na razie z niewielkimi kwotami, ale liczymy na rozwój programu. Będzie to możliwe dzięki wpłatom na nasze Stowarzyszenie“ - komentuje Agnieszka Buczyńska, dyrektor regionów i członek Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050.

"Plan jest prosty, będziemy dwa razy w roku, wiosną i jesienią ogłaszać konkursy na minigranty. Osoby, które będą chciały działać lokalnie, robić fajne aktywności ekologiczne, senioralne, edukacyjne, obywatelskie będą mogły aplikować. Dzięki minimalnemu wsparciu finansowemu ludzie idą i robią fajną robotę."- komentuje Szymon Hołownia, lider Ruchu Polska 2050

Strona www programu do składania wniosków: https://minigranty.polska2050.pl

Link do filmu instruktażowego: https://youtu.be/6l1ZCi9IrIw