KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 2 grudnia, 2021   I   10:14:21 AM EST   I   Balbiny, Ksawerego, Pauliny
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Przewaga demokracji oddolnej?

Prof. Mirosław Matyja
19 listopada, 2020

Przewaga demokracji oddolnej?

Setki razy pisałem, że demokracja bezpośrednia/oddolna polega na współdecydowaniu obywateli w ważnych sprawach - tak na szczeblu lokalnym, jak i państwowym.

Głównymi instrumentami tej formy demokracji jest oczywiście z jednej strony referendum, a z drugiej strony narzędzia, które inicjują głosowanie przy urnie, np. inicjatywa obywatelska.

Jak można by jednak najprościej wytłumaczyć przewagę demokracji bezpośredniej nad demokracją parlamentarną lub prezydencką?

Oczywiście można by pisać książki i artykuły na ten temat, co zresztą robię, ale chodzi mi tutaj o krótki przekaz. Nie jest żadną tajemnicą, że ludzie czytają coraz mniej książek, a publikacje politologiczne są z reguły nudne i gorsze od najgorszej bajki na dobranoc.

Podaję więc w 5 punktach najważniejsze cechy demokracji oddolnej, które decydują o tym, że żadna inna forma ustroju demokratycznego nie jest w stanie dotrzymać jej kroku:

  1. Możliwości udziału w życiu politycznym i procesie decyzyjnym obywateli są szerokie, zinstytucjonalizowane i zagwarantowane prawnie.
  2. Zakres negocjowanych tematów w procesie politycznym przesuwa się na korzyść obywateli. Władze otrzymują informacje zwrotne od wyborców, które muszą respektować.
  3. Decyzje polityczne w referendach są bardziej akceptowalne niż decyzje parlamentu – są one bowiem filtrowane przez całe społeczeństwo obywatelskie przy urnie.
  4. Obywatele są stale zaangażowani w debatę polityczną na zasadzie „nic o nas bez nas”.
  5. Oprócz funkcji decyzyjnej, obywatele przejmują pośrednio funkcję kontrolną nad organami państwowymi.

Podsumowując, należy stwierdzić, że społeczeństwo obywatelskie w ramach demokracji oddolnej przejmuje po prostu należną mu funkcję suwerena.