KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 17 października, 2021   I   03:44:55 PM EST   I   Antonii, Ignacego, Wiktora
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Poczta Polska uczciła 500. urodziny Zygmunta II Augusta

19 sierpnia, 2020

Poczta Polska uczciła 500. urodziny Zygmunta II Augusta

Poczta Polska wraz z Pocztą Litewską wprowadziły znaczek "500 – lecie urodzin Wielkiego Księcia Litewskiego i Króla Polski Zygmunta II Augusta". W siedzibie Poczty Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej i Eduardas Borisovas, ambasador Litwy uroczyście zaprezentowali walor filatelistyczny wprowadzony do obiegu.

– Powstanie Poczty Polskiej datuje się na 18 października 1558 roku. To data uruchomienia pierwszego połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a Wenecją. Za tym wydarzeniem stał król Zygmunt II August, więc historia Poczty złączona jest na stałe zarówno z nim jak i z historią Polski. Znaczek powstał przy współpracy z Muzeum Narodowym i Muzeum Zamku Królewskiego, które udostępniły eksponaty. Stały się one motywami przewodnimi znaczka – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej. - Tym znaczkiem oddajemy hołd założycielowi Poczty Zygmuntowi II Augustowi w 500. rocznicę jego urodzin - podkresla Tomasz Zdzikot.

Na znaczku, autorstwa Bożydara Grozdewa, przedstawiono fragment obrazu Jana Matejki z 1867 roku „Zygmunt i Barbara” pochodzącego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. W tło zaprezentowanej liczby 500 – części nazwy emisji – wpisany został arras, pokrycie krzesła z monogramem Zygmunta Augusta (około 1555 rok), pochodzący ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.

- Zygmunt August jest ważną postacią w historii Litwy i Polski. Jego panowanie łączy się z szerszym otwarciem się na kulturę Zachodu. Dla Litwinów bliska jest również historia uczucia łączącego Zygmunta Augusta i Barbarę Radziwiłłównę. Historia ich miłości utrwaliła się w zbiorowej pamięci i jest żywa do dziś - powiedział Eduardas Borisovas, Ambasador Litwy w Polsce.

Zygmunt II August, król Polski i wielki książę litewski, był jedynym męskim potomkiem Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Za jego inicjatywą Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie na mocy unii lubelskiej połączono w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Królewski mecenat i pokaźne fundacje artystyczne są świadectwem złotego wieku Rzeczypospolitej.

18 października 1558 roku król Zygmunt II August ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń. Nową instytucję powołano po to, by uniezależnić się od poczty cesarskiej i faktorii rodziny Fuggerów z Augsburga. Chciano także stworzyć stały korytarz informacyjny dla kontaktów dyplomatycznych i handlowych z innymi krajami europejskimi. Zygmunt II August argumentował swoją decyzję w następujący sposób: Mając na oku własną tudzież Naszych poddanych wygodę, abyśmy zarówno My jak i oni mogli do Włoch przesyłać zarówno listy jako też inne tam załatwiać sprawy.Justyna Siwek

rzecznik prasowy