KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 stycznia, 2022   I   06:41:20 AM EST   I   Fabioli, Miły, Sebastiana
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

O polityce europejskiej w związku ze zmianami klimatycznymi, pandemią i jej skutkami

08 czerwca, 2020

O polityce europejskiej w związku ze zmianami klimatycznymi, pandemią i jej skutkami

Prezydent Duda wziął udział w debacie z kilkunastoma wybitnymi ekspertami z wiodących europejskich ośrodków analitycznych z Brukseli, Rzymu, Berlina, Paryża, Sztokholmu, Budapesztu i Tallina.

Celem dyskusji organizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych była przyszłość polityki europejskiej w kontekście wyzwań związanych z pandemią koronawirusa i jej skutków społeczno-gospodarczych.


Prezydent Andrzej Duda przedstawił główne tezy swojego listu do przywódców europejskich, który spotkał się z żywym odbiorem w stolicach. Prezydent otrzymał jak dotychczas kilkanaście pisemnych odpowiedzi od liderów z różnych państw europejskich, w tym  prezydentów i premierów m.in. Włoch, Hiszpanii, Litwy, Węgier, Grecji, Malty, Ukrainy, Rumunii, Szwajcarii, Islandii, Azerbejdżanu czy Białorusi oraz szefa Rady Europejskiej. Wszystkie te głosy zawierały poparcie dla idei zawartych w liście Prezydenta Polski oraz zgłaszały uzupełnienia i uwagi do przedstawionego planu polityki europejskiej. Niektóre z przedstawionych w liście propozycji są dziś tematem formalnych ustaleń w ramach Unii Europejskiej, takie jak nowy instrument finansowego wsparcia odbudowy gospodarczej czy mechanizm współpracy w zakresie bezpieczeństwa medycznego. 


W dyskusji z ekspertami poruszono także zagadnienia przyszłości polityki klimatycznej i jej miejsca w strategii Unii w nowych uwarunkowaniach, kwestie kształtu kolejnego budżetu UE i konieczności jego dostosowania do nowych wyzwań, przyszłość rynku europejskiego,  założenia Inicjatywy Trójmorza czy przyszłość relacji Europy z Chinami i USA oraz globalne zagrożenia dla polityki multilateralizmu.

Dzisiejsza dyskusja z udziałem liderów opinii publicznej z krajów Unii była kolejnym etapem konsultacji, jakie mają miejsce po publikacji listu Prezydenta RP. 

 

W spotkaniu z Prezydentem RP uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Institut Montaigne, Paryż

2. French Institute of International Relations, Paryż

3. Centre for European Policy Studies, Bruksela

4. Italian Institute for International Political Studies, Rzym 

5. Jacques Delors Institute, Paryż

6. Elcano Royal Institute, Madryt

7. International Centre for Defence and Security, Tallinn

8. The German Marshall Fund of the United States, Berlin

9. Foundation for Strategic Research , Paryż

10. Instituto Affari Internazionali, Rzym

11. Institute for Foreign Affairs and Trade, Budapeszt

12. GLOBSEC, Bratislava

13. Atlantic Council, Sztokholm

14.Bruegel, Bruksela

15. PISM, Warszawa

Prezydent.pl