KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 22 lutego, 2024   I   12:31:11 AM EST   I   Małgorzaty, Marty, Nikifora
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

O twórczy rozwój dziedzictwa Jana Pawła II

06 marca, 2009

Pamięć o Janie Pawle II jest szczególnie żywa i bardzo konkretnie kultywowana w Krakowie. Właśnie tutaj powstają nie tylko papieskie pomniki, ale również trwałe dzieła miłosierdzia oraz placówki naukowe i kulturalne, mające za cel utrwalanie bogatego dziedzictwa, które pozostawił on całemu światu. Do jego twórczego upamiętniania powołani są w oczywisty sposób zwłaszcza rodacy papieża-Polaka, a najbardziej zobowiązani jego krajanie.

Dlatego też właśnie w Krakowie powstał Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Ma on dbać o wprowadzanie w życie głoszonej przezeń społecznej nauki Kościoła, jak również inspirować dialog między religiami i kulturami, m.in. poprzez organizację konferencji naukowych, wykładów, wystaw oraz działalność wydawniczą, gromadzić, przechowywać i udostępniać pamiątki po Karolu Wojtyle oraz materiały audiowizualne, fotograficzne i dzieła sztuki z nim związane. Będzie organizował prace naukowo-badawcze, seminaria, konferencje, warsztaty oraz przedsięwzięcia kulturalne, popularyzujące dzieło Jana Pawła II.

Instytut jest wspólnym dziełem województwa małopolskiego, gminy miasta Krakowa i działającego od ponad roku Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, które zobowiązały się do zapewnienia pieniędzy na jego funkcjonowanie.

- Jan Paweł II był człowiekiem dialogu w Kościele: z drugim człowiekiem, społecznego i politycznego. Słowo dialog bardzo dobrze koresponduje z tą inicjatywą, którą wspólnie z miastem i województwem chcemy dziś rozpocząć i prowadzić, ażeby poprzez tę instytucję jeszcze raz pogłębić doktrynę Jana Pawła II i poznać bliżej jego osobę. Nie możemy stać w miejscu. To bardzo przyczyni się do aktywności kulturalnej i rozwoju dialogu, tak istotnego dzisiaj w Polsce - powiedział metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz podczas uroczystości podpisywania dokumentu, ustanawiającego nową placówkę, noszącą papieskie imię.

W bieżącym roku miasto i województwo przeznaczą ze swoich budżetów w sumie 2 miliony złotych na działalność instytutu, a Centrum - 200 tysięcy. Jego dyrektor będzie wybrany wspólnie wspólnie przez fundujące nowy instytut podmioty. Jako organ doradczy powstanie Rada Programowa.

- Chcielibyśmy do Rady zaprosić ludzi różnych wyznań, by nie ograniczać się tylko do chrześcijan i Europejczyków – mówił dziennikarzom ksiądz Jan Kabziński, prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Na razie siedzibą instytutu będzie Centrum Jan Pawła II „Nie lękajcie się!” przy ulicy Kanoniczej, ale jako osobna instytucja, z własnym budżetem, zarządem i programem działania. Po wybudowaniu nowych budynków Centrum w Łagiewnikach (inwestycja ma ruszyć w lipcu br.), Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II zostanie tam przeniesiony.

Jerzy Bukowski