KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 listopada, 2023   I   12:02:58 PM EST   I   Jakuba, Stefana, Romy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Stadion Narodowy im. Ryszarda Siwca?

21 lutego, 2009

Na internetowej stronie \"Rzeczypospolitej\" ukazał się list otwarty do prezydent miasta stołecznego Warszawy profesor Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz do ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego z prośbą o nadanie przyszłemu Stadionowi Narodowemu w Warszawie imienia Ryszarda Siwca.

Oto jego treść:
   
"W Warszawie trwa budowa Stadionu Narodowego. Powstaje on w miejscu, w którym doszło do wydarzenia o wyjątkowym znaczeniu nie tylko dla historii Polski, ale i Europy. 8 września 1968 r., w proteście przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, dokonał tam aktu samospalenia Ryszard Siwiec. Świadkami tego dramatu były tysiące ludzi. Jednak przez długie lata jego ofiara pozostawała zapomniana, a i dziś wielu ludzi zdaje się nie rozumieć znaczenia tego czynu, stanowiącego świadectwo europejskiej solidarności najwyższej próby. Jako pierwsi dostrzegli je Czesi i Słowacy, przyznając Siwcowi najwyższe odznaczenia państwowe. Niedawno jedna z ulic w centrum Pragi została nazwana jego imieniem. Jesteśmy przekonani, że postać Ryszarda Siwca w pełni zasługuje by stać się patronem nowego Stadionu Narodowego."
   
Pod listem jako pierwsi podpisali się (w kolejności alfabetycznej): Maciej Drygas - reżyser, autor filmu o samobójstwie Siwca pt. "Usłyszcie mój krzyk", Antoni Dudek - historyk, Jerzy Eisler - historyk, Andrzej Friszke - historyk, Zbigniew Gluza - Ośrodek "Karta", Danuta Holecka - dziennikarka, Zbigniew Janas - Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Łukasz Kamiński - historyk, Marek Nowakowski - pisarz, Bogdan Rymanowski - dziennikarz, Andrzej Werner - historyk filmu i literatury, Piotr Zaremba - publicysta.
   
Kiedy tylko dowiedziałem się o tej inicjatywie, natychmiast dołączyłem do listy podpisów  Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, które już dawno wystąpiło z identycznym pomysłem. Nasz list otwarty w tej sprawie  do ministra Drzewieckiego opublikowałem 14 czerwca 2008 roku w portalu poland.us, wcześniej przypomniałem postać "polskiego Palacha" 24 maja ub. r. w artykule pt. "Ryszard Siwiec patronem Stadionu Narodowego?".
   
Zachęcam wszystkich przekonanych o słuszności tego projektu do  popierania go na internetowej stronie http://blog.rp.pl/listotwarty/2009/02/19/ryszard-siwiec-patronem-stadionu-narodowego/

Jerzy Bukowski
rzecznik POKiN