KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 1 kwietnia, 2020   I   Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Reklamowe porządki pod Wawelem

Stanisław Dębicki
29 lutego, 2020

Reklamowe porządki pod Wawelem

Rada Miasta Krakowa 36 głosami za przy 3 wstrzymujących się przyjęła uchwałę krajobrazową - poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Zacznie ona obowiązywać 1 lipca br. Firmy zajmujące się reklamą będą miały dwa lata na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych do jej wymogów.

„Dokument ma uporządkować między innymi kwestię związaną z wielkością, kolorystyką i rozmieszczeniem reklam. Po długiej dyskusji większość zgłoszonych poprawek wycofano, a pozostałe przepadły w głosowaniu. Ostatecznie przyjęto dokument w pierwotnej wersji” - czytamy w depeszy PAP.

- Mam świadomość, że treść tej uchwały na pewno nie będzie satysfakcjonować wszystkich, co widać było po ilości złożonych poprawek. Ale myślę również, że argumentacja prezydenta i grupy radnych też jest słuszna: że takie są oczekiwania mieszkańców, byśmy wreszcie wdrożyli w życie rozwiązania, które ta uchwała proponuje. W każdej z wypowiedzi jest trochę racji, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w sensie formalnym przed zjawiskiem nowym. W mojej ocenie jesteśmy na etapie, kiedy powinniśmy dać szansę tej uchwale, która nie jest idealna i nie sposób przewidzieć wszystkich konsekwencji jej wejścia w życie. Z punktu widzenia prezydenta staraliśmy się w całym tym procesie uwzględnić wszystkie aspekty - powiedział PAP zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk.

„Według władz miasta trudno precyzyjnie określić, ile reklam istniejących obecnie jest nielegalna albo nie spełnia wymogów, ale z analizy przeprowadzonych na najważniejszych trasach komunikacyjnych i ulicach wynika, że ok. 70 proc. z nich nie spełniałoby standardów zaproponowanych w uchwale krajobrazowe” - napisała PAP.

Na mocy tej uchwały Kraków został podzielony na trzy strefy, a trzecia dodatkowo na trzy podobszary: Stare Miasto, Nową Hutę i Śródmieście, gdzie ze względu na zabudowę zabytkową obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy. Wyróżniono także ulice wlotowe oraz tereny towarzyszące obiektom usług.

„W dokumencie określono, jakie nośniki reklamowe, m.in. banery, billboardy, słupy ogłoszeniowe, wolnostojące tablice reklamowe mogą być umieszczane w poszczególnych strefach, ich wielkość, materiały, z których są wykonane, odległość od skrzyżowań, w jakiej mogą być one ustawiane” - czytamy w depeszy PAP.

Dopuszczalne są billboardy o wielkości 12 lub 18 metrów kwadratowych. Wielkopowierzchniowe banery reklamowe - obecnie często przesłaniające całe elewacje frontowe budynków - będą mogły wisieć w czasie prowadzenia robót budowlanych, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie częściej, niż co 7 lat.

„Twórcy uchwały krajobrazowej uregulowali także zasad stawiania ogrodzeń. Zakazuje ona grodzenia osiedli, chyba że jest to element odizolowania ogródka przydomowego. Te regulacje będą stosowane wobec nowych budynków wielorodzinnych, a nie tych, które już są. W uchwale znalazły się także zapisy dotyczące wysokości, rodzaju oraz kolorystyki materiałów użytych w obiektach tzw. małej architektury” - napisała Polska Agencja Prasowa.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969