KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 26 lutego, 2020   I   Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Dotacja dla TPN na walkę z katastrofami naturalnymi

Stanisław Dębicki     12 lutego, 2020

Dotacja dla TPN na walkę z katastrofami naturalnymi

Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 9 milionów złotych dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty dotyczące ograniczenia wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki oraz odtworzenia infrastruktury turystycznej Jaskini Mroźnej - poinformowało Radio Kraków.

- Sporo środków jest przeznaczane też na wykup gruntów. Czasem okoliczne grunty, np. graniczące z terenem Parku, będące w jego otulinie, są wystawione na sprzedaż. Wówczas prawo pierwokupu ma oczywiście Skarb Państwa. Park zakupuje taki grunt, a my to (jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) finansujemy - powiedział krakowskiej rozgłośni Artur Michalski z NFOŚiGW.

„Opady w Tatrach  generują powodzie i procesy erozyjne, spływy gruzowe czy obrywy skalne. Prace planowane do wykonania w ramach projektu uwzględniają m.in.: uporządkowanie i odtworzenie powierzchni zniszczonego brukowca oraz fragmentów szlaku, likwidację skrótów i nielegalnych ścieżek, zabezpieczenie przed zdegradowaniem i erozją terenów w sąsiedztwie szlaków turystycznych, a także miejsc wypoczynkowych  i skrzyżowań. Podobne remonty szlaków były i stale są przeprowadzane w Tatrzańskim Parku Narodowym od 2013 roku w ramach realizacji prac naprawczych w rejonie Czerwonych Wierchów. Na obszarze objętym projektem stwierdzono występowanie 10 siedlisk Natura 2000, które podlegają szczególnej ochronie” - czytamy na stronie internetowej Radia Kraków.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969